Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Få kvalifikasjonene dine godkjent i alle EU-land

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher
Uansett om det er via en jobb, (som en del av) studier, frivillighetsarbeid eller andre aktiviteter i utlandet, tilegner du deg verdifulle ferdigheter og kvalifikasjoner som hjelper deg videre i livet. Hva gjør EU for å sørge for at disse ferdighetene og kvalifikasjonene anerkjennes i andre EU-land?

Studier

Du ønsker kanskje at studiene dine skal godkjennes i et annet land, fordi du skal på et utvekslingsopphold eller har tenkt å jobbe eller studere et annet sted. For å gjøre dette enklere har EU utviklet to poengsystemer som viser de relative poengnivåene som kan oppnås i ulike EU-land: ECTS for høyere utdanning og ECVET for yrkesrettet undervisning og opplæring.

 

I tillegg til poengsystemene finnes det et europeisk kvalifikasjonsrammeverk (EQF – European Qualifications Framework) som viser en sammenligning av ulike nasjonale kvalifikasjonsrammeverk og -systemer. Her finner du kvalifikasjonsnivået i andre europeiske land ved å koble hvert enkelt nasjonale nivå til en av åtte EQF-referansenivåer.

 

Ikke-formell og uformell læring

Det er ikke alltid så lett å validere ferdigheter du har. Når du har fullført formell utdanning, for eksempel en bachelorgrad på et universitet, mottar du et diplom som bevis på at du har bestemte kvalifikasjoner og ferdigheter. Men hva om du jobber på et frivillighetsprosjekt? Du har uten tvil tilegnet deg ferdigheter som du kommer til å dra nytte av resten av livet, men disse ferdighetene er ikke dokumentert svart på hvitt på et dokument.

 

For å forenkle valideringen av ikke-formelle og uformelle læringsprosesser (for eksempel de du tilegner deg når du utfører frivillighetsarbeid), er EU-landene bedt om å få på plass et valideringssystem innen 2018. European Inventory viser en oversikt over gode valideringsprosesser som allerede er på plass.

 

Europeisk ferdighetspass

Samle alle ferdighetene dine på det europeiske ferdighetspasset Europass! Beviset består av fem dokumenter som samlet viser for eksempel potensielle fremtidige arbeidsgivere hvilke ferdigheter og kvalifikasjoner du har. Det finnes en CV og et språkpass der du kan føre opp språkene du kan, og hvilket nivå du ligger på muntlig og i forhold til forståelse og lesing, og sertifikater eller annen språkerfaring.

Europass-mobilitetsbeviset inneholder dessuten kunnskaper og ferdigheter som du tilegner deg i andre europeiske land, for eksempel i løpet av et praksisopphold i en virksomhet, i et studiesemester eller i forbindelse med et frivillighetsprosjekt. Ved hjelp av diplom- og sertifikatsupplementene kan du supplere opplysningene som allerede fremgår av det offisielle beviset eller sertifikatet.

 

Ungdomspass

Har du deltatt på et Erasmus+-prosjekt og vil at ferdighetene du tilegnet deg i prosjektet, skal godkjennes i hjemlandet ditt eller i et annet EU-land? Da er Youthpass noe for deg! Foreløpig er det bare tilgjengelig for Ungdomsutveksling (Youth Exchanges), Europeisk volontørtjeneste (European Voluntary Service) og Mobilitet for ungdomsarbeidere (Mobility for Youth Workers), men snart vil det være mulig å opprette et ungdomspass for andre aktiviteter også.