Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Je vaardigheden erkend in elk Europees land

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher
Een baan, een studie, vrijwilligerswerk of andere activiteiten in het buitenland, overal doe je belangrijke vaardigheden en kwalificaties op voor de toekomst. Wat doet de EU om ervoor te zorgen dat die ook in andere Europese landen worden erkend?

Studie

Stel, je wil je diploma in een ander land laten erkennen, bijvoorbeeld omdat je meedoet aan een uitwisselingsprogramma of omdat je er gaat werken of studeren. Om dat wat makkelijker te maken, heeft de EU twee systemen met studiepunten ontwikkeld zodat je kunt laten zien welk niveau je in een ander land van de Europese Unie hebt behaald: Het ECTS voor het hoger onderwijs en het ECVET voor beroepsonderwijs en -opleidingen.

 

Naast die stelsels is er een Europees kwalificatiekader (EKK) waarmee je verschillende nationale kwalificatiesystemen met elkaar kunt vergelijken. Je kunt het niveau van een diploma in een Europees land achterhalen door het te koppelen aan een van de acht EKK-referentieniveaus.

 

Niet-formeel en informeel leren

Het is niet altijd gemakkelijk om je kwalificaties erkend te krijgen. Na elke formele vorm van onderwijs, bijvoorbeeld na een bachelor aan een universiteit, krijg je een diploma om bepaalde kwalificaties en vaardigheden te bewijzen. Maar hoe zit het met vrijwilligerswerk? Je steekt er veel van op dat je de rest van je leven van pas komt, maar dat kun je niet zomaar op een stukje papier zetten.

 

Om niet-formele en informele leerprocessen (bijv. vrijwilligerswerk) makkelijker erkend te krijgen, heeft de EU alle landen gevraagd om hiervoor uiterlijk in 2018 een regeling op poten te zetten. Er is een Europese inventaris gemaakt die een overzicht geeft van de al bestaande goede praktijken op dat gebied.

 

Europees vaardighedenpaspoort

Zet al je vaardigheden samen op je Europass, het Europees vaardighedenpaspoort! Het paspoort bestaat uit vijf documenten waarmee je bijvoorbeeld toekomstige werkgevers kunt laten zien welke vaardigheden en kwalificaties je hebt. Het omvat een cv en een talenpaspoort met de talen die je beheerst (je spreek-, luister- en schrijfvaardigheid), verdere diploma's en andere talenkennis.

Ook houdt Europass Mobility bij welke kennis en vaardigheden je in een ander Europees land hebt opgedaan, bijvoorbeeld tijdens een stage, aan een universiteit of bij een vrijwilligersproject. Tot slot kun je in de diploma- en certificaatsupplementen meer uitleg geven over alles wat je hebt geleerd voor een bepaald diploma of certificaat.

 

Youthpass

Heb je meegedaan aan een project binnen Erasmus+ en wil je de vaardigheden die je daarbij hebt geleerd laten erkennen in je eigen land, of in een ander EU-land? Dan is Youthpass iets voor jou! Voorlopig kun je het alleen gebruiken na een uitwisselingsproject voor jongeren, Europees vrijwilligerswerk en mobiliteit van jeugdwerkers, maar binnenkort ook voor allerlei andere activiteiten.