Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Jūsų įgūdžių pripažinimas visose Europos šalyse

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher
Dirbdamas, studijuodamas, savanoriaudamas arba ką nors kita darydamas užsienyje įgyjate svarbių įgūdžių ir kvalifikacijų, kurie gali būti naudingi ateityje. Kaip ES užtikrina, kad šie įgūdžiai būtų pripažįstami kitose Europos šalyse?

Studijos

Norėtumėte, kad jūsų studijos būtų pripažintos kitoje šalyje, nes ketinate vykti į tą šalį pagal mainų programą arba norėtumėte dirbti arba studijuoti užsienyje? Kad tai padaryti būtų lengviau, ES parengė dvi kreditų sistemas, skirtas įvairiose ES šalyse įgytų kreditų santykiniams lygiams nustatyti. Tai ECTS (aukštasis mokslas) ir ECVET (profesinis mokymas).

 

Be kreditų sistemų, yra ir Europos kvalifikacijų sandara (EKS), kuria naudojantis galima palyginti įvairių šalių nacionalines kvalifikacijų sandaras ir sistemas. Tai padės jums išsiaiškinti, kokio lygio kvalifikaciją galima įgyti kitose Europos šalyse, nes kiekvieną nacionalinį lygmenį galima susieti su vienu iš aštuonių EKS lygmenų.

 

Neformalusis mokymasis ir savišvieta

Pasiekti įgūdžių pripažinimo ne visada lengva. Kai baigiate mokslą oficialioje mokymo įstaigoje, pavyzdžiui, bakalauro studijas universitete, gaunate diplomą, kuriuo patvirtinama, kad įgijote tam tikrą kvalifikaciją ir įgūdžių. O jei dalyvavote savanoriškos veiklos projekte? Be jokių abejonių, išsiugdėte įgūdžių, kurie bus naudingi visą gyvenimą, tačiau turbūt negavote popieriaus lapo, kuriame tai būtų juodu ant balto parašyta.

 

Kad neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatus (pavyzdžiui, tai, ko išmokote savanoriaudamas) pripažinti būtų lengviau, ES šalių paprašyta iki 2018 m. nustatyti tokio pobūdžio rezultatų pripažinimo tvarką. Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos patvirtinimo apraše apžvelgiama geroji šios srities patirtis.

 

Europos įgūdžių pasas

Visi jūsų įgūdžiai gali būti aprašyti Europos įgūdžių pase. Tai penkių dokumentų rinkinys, iš kurio, pavyzdžiui, jūsų būsimas darbdavys gali sužinoti, kokie jūsų įgūdžiai ir kompetencijos. Tarp šių dokumentų – gyvenimo aprašymas ir kalbų pasas, kuriame galite nurodyti kalbų mokėjimo lygį (kalbėjimo, klausymo ir skaitymo), diplomus ar pažymėjimus, kitą kalbinę patirtį.

Europass mobilumo dokumente įrašoma, kokių žinių ir įgūdžių įgyta kitoje Europos šalyje, pavyzdžiui, per mokomąją praktiką, studijuojant arba dalyvaujant savanoriškos veiklos projekte. Na o diplomų arba pažymėjimų priedėliuose išsamiau aprašoma, ko išmokta vykdant diplome arba pažymėjime nurodytą veiklą.

 

„Youthpass“

Dalyvavote programos „Erasmus+“ projekte ir norėtumėte, kad įgyti įgūdžiai būtų pripažinti jūsų arba kitoje ES šalyje? Tuomet priemonė Youthpass kaip tik jums! Kol kas ja gali naudotis tik jaunimo mainų, Europos savanorių tarnybos ir jaunimo srities darbuotojų programų dalyviai, tačiau netrukus jį galės susikurti ir kitą veiklą vykdantys žmonės.