Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

Készségek és képesítések elismertetése Európa minden országában

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher
Ha hosszabb-rövidebb ideig külföldön dolgozol önkéntesként vagy munkavállalóként, vagy ha külföldön folytatsz tanulmányokat, illetve más tevékenységet, hasznos készségeket sajátíthatsz el, és fontos képesítéseket szerezhetsz meg. Ezek életed későbbi szakaszaiban is a hasznodra lesznek. Mit tesz az EU azért, hogy ezeket a készségeket és képességeket más európai országokban is elismerjék?

Tanulmányok

Szükséged lehet arra, hogy tanulmányaidat, iskolai végzettségedet más országban is elismerjék – vagy azért, mert csereprogramban szeretnél részt venni, vagy azért, mert külföldön szeretnél munkát vállalni, illetve tanulmányokat folytatni. Ennek megkönnyítése érdekében az Európai Unió két kreditrendszert is kidolgozott, melyek lehetővé teszik a különböző uniós országokban megszerzett kreditek alapjául szolgáló tanulmányi eredmények összehasonlítását. Az egyik a felsőoktatásban alkalmazott európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (ECTS), a másik pedig az európai szakképzési kreditrendszer (ECVET).

 

A kreditrendszereken túlmenően az európai képesítési keretrendszerről (EQF) is említést kell tenni, amelynek révén össze lehet egymással vetni a különböző tagállami képesítési rendszereket. Ennek jóvoltából könnyebben meg lehet feleltetni egymásnak az európai országokban megszerezhető képesítéseket, mivel az egyes nemzeti képesítési szinteket hozzá lehet rendelni az EQF nyolc referenciaszintjének valamelyikéhez.

 

Nem formális és informális tanulás

A képesítések elismertetése nem mindig megy könnyen. A formális, azaz az iskolarendszerű oktatás – pl. az egyetemi alapképzés – lezárultát követően diplomát kapsz, mely bizonyítja, hogy megszerezted az oklevélben feltüntetett képesítést, és elsajátítottad az ehhez szükséges készségeket. De mi van abban az esetben, ha önkéntes projektben vettél részt? Egészen biztos, hogy az önkéntes munka során olyan készségekre tettél szert, melyek életed későbbi szakaszaiban is hasznodra válnak, egyáltalán nem biztos viszont, hogy erről hivatalos papírt is kapsz.

 

A nem formális és az informális tanulási folyamatok (mint pl. az önkéntes munka) elismertetésének megkönnyítése érdekében az EU felkérte a tagállamokat, hogy 2018-ig léptessenek életbe megfelelő intézkedéseket az így szerzett készségek érvényesítése céljából. A nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítésével kapcsolatos információkat rögzítő európai adattár áttekintéssel szolgál az ezen a területen sikerrel alkalmazott, bevált módszerekről.

 

Európai készségútlevél

Az európai készségútlevél segítségével egyetlen dokumentumban rögzítheted, milyen készségeket sajátítottál el. Az útlevél összesen öt dokumentumból áll, melyekből a potenciális munkaadók megállapíthatják, milyen készségeknek és képesítéseknek vagy a birtokában. Közéjük tartozik az önéletrajz, illetve a nyelvi útlevél. Az utóbbi dokumentumban ismertetheted idegennyelv-tudásod, megadhatod, milyen szinten beszélsz, illetve milyen szinten érted a hallott és az olvasott szövegeket az egyes nyelveken, továbbá feltüntetheted, milyen nyelvvizsga-bizonyítványokkal és nyelvi tapasztalattal rendelkezel.

A csomag részét képezi az Europass mobilitási igazolvány is. Ez a dokumentum azoknak az ismereteknek és készségeknek a nyilvántartására szolgál, amelyekre egy másik európai országban tettél szert szakmai gyakorlat, tanulmányok vagy önkéntes munka folyamán. Végezetül említést kell tenni az oklevélmellékletről és a bizonyítványkiegészítőről, melyekben kifejtheted, mit tanultál az oklevélben illetve a bizonyítványban szereplő tevékenység során.

 

Youthpass

Ha az Erasmus+ program keretében részt vettél valamilyen projektben, és el szeretnéd ismertetni a projektmunka során szerzett készségeket a hazádban vagy egy másik uniós országban, akkor érdemes kiváltanod a Youthpass tanúsítványt! Jelenleg a tanúsítványt csak az ifjúsági csereprogramokban, az Európai Önkéntes Szolgálatban és az ifjúságsegítőknek szóló mobilitási programokban részt vevő személyek igényelhetik, de hamarosan más tevékenységek kapcsán is ki lehet majd váltani a dokumentumot.

Közzétéve: csü., 19/03/2015 - 14:54


Tweet Button: 

Kapcsolódó linkek


Info for young people in the western balkans

Szakértői segítségre vagy tanácsra van szükséged?

Fordulj hozzánk!