Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Ammattipätevyytesi tunnustetaan kaikissa Euroopan maissa

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher
Työssä, opinnoissa, vapaaehtoistehtävissä tai muussa toiminnassa esimerkiksi ulkomailla kertyy taitoja, joita voi hyödyntää tulevaisuudessa. Mitä EU tekee sen varmistamiseksi, että taitosi ja pätevyytesi tunnustetaan myös muissa Euroopan maissa?

Opinnot

Saatat tarvita opintosuoritustesi tunnustamista toisessa maassa, jos olet lähdössä vaihtoon, jatko-opintoihin tai töihin ulkomaille. EU on helpottanut opintojen tunnustamista kehittämällä kaksi opintosuoritusjärjestelmää, joiden avulla voidaan vertailla eri EU-maissa suoritettujen opintojen tasoa. Nämä opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmät ovat ECTS (korkeakoulutus) ja ECVET (ammatillinen koulutus).

 

Opintosuoritusjärjestelmien lisäksi on olemassa eurooppalainen tutkintojen viitekehys, jonka avulla voidaan vertailla erilaisia kansallisia tutkintokehyksiä ja -järjestelmiä. Jokainen EU:n alueella suoritettava tutkinto sijoittuu jollekin viitekehyksen kahdeksasta tasosta, joten tutkintoja on helppo vertailla keskenään.

 

Epävirallinen oppiminen ja arkioppiminen

Muodollisen tunnustuksen saaminen erilaisista taidoista ei ole aina helppoa. Suoritettuasi muodollisen koulutuksen, esimerkiksi alemman korkeakoulututkinnon, saat tutkintotodistuksen, josta ilmenevät pätevyytesi ja taitosi. Mutta entäpä jos olet kartuttanut taitojasi jossakin vapaaehtoisprojektissa? Opit asioita, joille olisi käyttöä vastaisuudessakin, mutta sinulla ei välttämättä ole esittää taidoistasi todistusta.

 

EU haluaa edistää epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen (esimerkiksi vapaaehtoistyössä opittujen taitojen) tunnustamista. Se on pyytänyt jäsenmaitaan toteuttamaan vuoteen 2018 mennessä järjestelyt, joilla tällaisen oppimisen tulokset voidaan validoida. Eri maiden toteuttamista järjestelyistä kootaan vuosittain yhteinen kartoitus.

 

Eurooppalainen osaamispassi

Kokoa taitosi yksiin kansiin – hanki Europassi! Tämän viidestä asiakirjasta koostuvan osaamispassin avulla voit osoittaa esimerkiksi työnhaussa, millaisia taitoja ja pätevyyttä sinulla on. Siihen sisältyvät ansioluettelo ja kielipassi, josta käyvät ilmi taitamasi kielet. Voit eritellä kustakin kielestä puhumisen, kirjoittamisen ja kuullun ja luetun ymmärtämisen taitojesi tason. Voit liittää kielipassiin todistuksia tai muuta näyttöä kielitaidostasi.

Europass-liikkuvuustodistukseen merkitään toisessa Euroopan maassa hankitut tiedot ja taidot, jotka ovat kertyneet esimerkiksi työharjoittelussa, opiskeluvaihdossa tai vapaaehtoistyössä. Europassiin liitetään myös tiedot suoritetuista korkeakoulu- tai ammattitutkinnoista. Oppilaitokset antavat tutkintotodistuksen mukana tähän tarkoitukseen soveltuvan liitteen, joka sisältää tarkempia tietoja opintojen sisällöstä.

 

Youthpass-todistus

Oletko osallistunut Erasmus+ ‑hankkeeseen ja haluaisit saada hankkimasi taidot tunnustetuksi kotimaassasi tai toisessa EU-maassa? Youthpass on tehty tähän tarkoitukseen. Tällä hetkellä on se käytössä vain nuorisovaihdon, eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuusohjelman yhteydessä, mutta sitä ollaan laajentamassa muuhunkin oppimiseen.