Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Oskuste tunnustamine teistes Euroopa riikides

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher
Töö, õpingud, vabatahtlik või muu tegevus välismaal – kõik need aitavad sul omandada uusi oskusi ja kvalifikatsioone, millest sulle tulevikus kasu on. Mida teeb EL selleks, et neid oskusi ja kvalifikatsioone tunnustataks ka teistes Euroopa riikides?

Õpingud

Võid soovida oma õpingute tunnustamist teises riigis, kuna lähed vahetusüliõpilaseks või tahad töötada või õppida kusagil mujal. Selle lihtsustamiseks on EL töötanud välja kaks ainepunktisüsteemi, mis kajastavad eri riikides kogutud ainepunktide suhtelisi tasemeid. Need on Euroopa ainepunktisüsteem ECTS kõrghariduse valdkonnas ja Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem ECVET.

 

Peale ainepunktisüsteemide on loodud ka Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF) erinvate riikide kvalifikatsiooniraamistike võrdlemiseks. See aitab sul teha kindlaks kvalifikatsioonid teistes Euroopa riikides, seostades iga riikliku taseme ühega kaheksast EQFi tasemest.

 

Vabaõpe ja kogemusõpe

Oskuste valideerimine ei ole alati lihtne. Pärast formaalõppe (nt bakalaureuseõpe ülikoolis) lõpetamist saadakse omandatud kvalifikatsioonide ja oskuste tõenduseks diplom. Kuid mida teha siis, kui osalesid vabatahtliku töö projektis? Pole kahtlust, et omandasid kogu eluks kasulikke oskusi, kuid selle kohta ei pruugi saada mingit kirjalikku tõendit.

 

Vaba- ja kogemusõppe (nt vabatahtliku tööga seotud) tunnustamise hõlbustamiseks on ELi liikmesriikidel palutud luua aastaks 2018 asjakohane valideerimiskord. Euroopa andmekogu annab ülevaate juba kehtestatud valideerimistavadest.

 

Euroopa oskuste pass

Koonda kõik oma oskused Europassi Euroopa oskuste passi. Pass koosneb viiest dokumendist, mis annavad võimalikule tulevasele tööandjale ülevaate sinu oskustest ja kvalifikatsioonidest. On olemas CV ja keelepass, kus saad loetleda kõik keeled, mida oskad, ning millisel tasemel neid räägid, kuulad ja kirjutad. Samuti saad ära märkida tunnistused või muu keelelise kogemuse.

Europassi õpirände tunnistusele pannakse kirja teises Euroopa riigis näiteks praktika, õpingute või vabatahtliku tegevuse käigus omandatud teadmised ja oskused. Diplomi- ja kutsetunnistuse lisades saad täpsustada, mida sa diplomi või tunnistusega hõlmatud tegevuse käigus õppisid.

 

Noortepass

Kas oled osalenud Erasmus+ projektis ning sooviksid, et selle raames omandatud oskusi tunnustataks sinu koduriigis või mõnes muus ELi liikmesriigis? Kui jah, siis on noortepass just sinu jaoks! Praegu on see kasutusel üksnes noortevahetuste, Euroopa vabatahtliku teenistuse ja noorsootöötajate liikuvuse puhul, kuid varsti saad noortepassi koostada ka muude meetmete jaoks.