Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Αναγνώριση των δεξιοτήτων σας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher
Είτε μέσα από την εργασία σας, είτε στο πλαίσιο των σπουδών σας, εθελοντικής υπηρεσίας ή άλλης δραστηριότητας στο εξωτερικό, μπορείτε να αποκτήσετε σημαντικές δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα που θα σας βοηθήσουν στο μέλλον. Τι κάνει η ΕΕ για να εξασφαλίσει την αναγνώρισή τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Σπουδές

Μπορεί να επιδιώκετε την αναγνώριση των σπουδών σας από άλλη χώρα, ίσως γιατί σκοπεύετε να συμμετάσχετε σε πρόγραμμα ανταλλαγών είτε γιατί θέλετε να εργαστείτε ή σπουδάσετε εκεί. Για τη διευκόλυνσή σας, η ΕΕ δημιούργησε δύο συστήματα μονάδων που δείχνουν τα επίπεδα των μονάδων που αποκτώνται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ: πρόκειται για το σύστημα ECTS για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το σύστημα ECVET για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

Εκτός από τα συστήματα αυτά, ισχύει επίσης το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (European Qualifications Framework - EQF), το οποίο συγκρίνει τα διάφορα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων. Έτσι μπορείτε να βρείτε το επίπεδο επαγγελματικών προσόντων που απαιτείται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συνδέοντας κάθε εθνικό επίπεδο με ένα από τα οκτώ επίπεδα αναφοράς του EQF.

 

Μη τυπική και άτυπη μάθηση

Η επικύρωση των δεξιοτήτων σας δεν είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση. Ολοκληρώνοντας την τυπική εκπαίδευση, π.χ. παίρνοντας το πτυχίο σας, λαμβάνετε ένα δίπλωμα που αποδεικνύει ότι έχετε αποκτήσει ορισμένα επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.   Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που έχετε συμμετάσχει σε πρόγραμμα εθελοντισμού; Σίγουρα και εκεί αποκτήσατε δεξιότητες που θα σας είναι χρήσιμες για το υπόλοιπο της ζωής σας, όμως αυτές δεν είναι γραμμένες σ' ένα χαρτί.

 

Για να διευκολυνθεί η αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (π.χ. για όσους έχουν εργαστεί ως εθελοντές), οι χώρες της ΕΕ καλούνται να θεσπίσουν ρυθμίσεις για την επικύρωση της μάθησης αυτής έως το 2018. Ένας Ευρωπαϊκός Κατάλογος δίνει μια γενική εικόνα των ορθών πρακτικών επικύρωσης που ήδη χρησιμοποιούνται.

 

Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων

Συγκεντρώστε όλες τις δεξιότητές σας σε ένα έγγραφο χάρη στο Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων Europass! Το διαβατήριο αυτό αποτελείται από πέντε έγγραφα που δείχνουν π.χ. στους πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες σας ποιες δεξιότητες και προσόντα κατέχετε. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα βιογραφικό σημείωμα και ένα διαβατήριο γλωσσομάθειας στο οποίο μπορείτε να αναφέρετε τις γλώσσες που γνωρίζετε, το επίπεδό σας όσον αφορά την ομιλία, την προφορική κατανόηση και την ανάγνωση, καθώς και τα πιστοποιητικά σας ή άλλη γλωσσική εμπειρία που διαθέτετε.

Επίσης, στην Κινητικότητα Europass καταγράφονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήσατε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης, ενός εξαμήνου σπουδών ή συμμετοχής σε πρόγραμμα εθελοντισμού. Τέλος, οι συμπληρωματικές ενότητες όσον αφορά τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά, σάς επιτρέπουν να δείξετε τι έχετε μάθει στο πλαίσιο της απόκτησης ενός διπλώματος ή πιστοποιητικού.

 

Youthpass

Έχετε πάρει μέρος σε πρόγραμμα του Erasmus+ και θέλετε να αναγνωριστούν από τη χώρα σας ή από άλλη χώρα της ΕΕ οι δεξιότητες που αποκτήσατε; Το Youthpass είναι για σας! Προς το παρόν, είναι διαθέσιμο μόνον για τις δράσεις «Youth Exchanges», «European Voluntary Service» και «Mobility for Youth Workers», αλλά σύντομα θα μπορείτε να δημιουργείτε ένα πιστοποιητικό Youthpass και για άλλες δραστηριότητες.