Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Få dine færdigheder anerkendt i alle europæiske lande

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher
Uanset om det er gennem et job, (en del af) dine studier, frivilligt arbejde eller andre aktiviteter i udlandet, kan du erhverve vigtige færdigheder og kvalifikationer, som kan hjælpe dig i fremtiden. Hvad gør EU for at sikre, at de bliver anerkendt i andre europæiske lande?

Studier

Måske vil du have dine studier anerkendt i et andet land, fordi du skal på udveksling, eller fordi du vil arbejde eller læse et andet sted. For at gøre det lettere har EU udviklet to meritsystemer, som viser, hvilke meritter der er opnået i forskellige EU-lande: ECTS for videregående uddannelser og ECVET for erhvervsuddannelser.

 

Ud over meritsystemerne findes der den europæiske referenceramme for kvalifikationer, der viser forholdet mellem forskellige nationale kvalifikationsrammer og -systemer. Den gør det muligt at vurdere kvalifikationsniveauet i andre europæiske lande ved at forbinde hvert enkelt nationale niveau med et af de otte niveauer i referencerammen.

 

Ikke-formel og uformel læring

Det er ikke altid let at få sine færdigheder godkendt. Når du har afsluttet formel uddannelse, f.eks. ved at tage en bachelorgrad på universitetet, får du et eksamensbevis på dine kvalifikationer og færdigheder. Men hvad nu hvis du var med i et projekt som frivillig? Du har uden tvivl fået færdigheder, som vil være nyttige resten af dit liv, men du har måske ikke papir på det.

 

For at lette anerkendelse af ikke-formel og uformel læring (f.eks. i forbindelse med frivilligt arbejde) bliver EU-landene bedt om at indføre ordninger for denne form for godkendelse inden 2018. En europæisk fortegnelse giver et overblik over de gode godkendelsesordninger, der allerede findes.

 

Det europæiske kvalifikationspas

Saml alle dine kvalifikationer med det europæiske kvalifikationspas! Passet består af fem dokumenter, som tilsammen viser potentielle kommende arbejdsgivere, hvilke færdigheder og kvalifikationer du har. Der er et CV og et sprogpas, hvor du kan angive, hvilke sprog du kender, hvor godt du taler, forstår og læser sprogene, samt diplomer eller anden sproglig erfaring.

Europass-mobilitetsbeviset registrerer desuden viden og færdigheder erhvervet i et andet europæisk land, f.eks. under praktikophold, studieophold eller i forbindelse med et frivilligt projekt. Endelig giver supplementet til uddannelsesbeviser dig mulighed for nærmere at beskrive, hvad du har lært i forbindelse med den aktivitet, beviset omhandler.

 

Ungdomspas

Har du været med i et projekt under Erasmus+, og vil du gerne have de færdigheder, du fik der, anerkendt i dit hjemland eller et andet EU-land? Så er Youthpass noget for dig! Lige nu fås det kun for ungdomsudvekslinger, Den Europæiske Volontørtjeneste og mobilitet for ungdomsarbejdere, men snart vil du også kunne lave et Youthpass for andre aktiviteter.

Offentliggjort: Tor, 19/03/2015 - 14:37


Tweet Button: 

Links


Info for young people in the western balkans

Har du brug for hjælp rådgivning fra en ekspert?

Spørg os!