Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Tvoje kvalifikace se uznává ve všech evropských zemích

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher
Ať už jde o pracovní praxi, studium, dobrovolnou činnost nebo jiné aktivity v zahraničí, vždy v jejich průběhu získáváš důležité dovednosti a kvalifikaci, které se hodí později. Co dělá EU pro to, aby byly uznány v ostatních evropských zemích?

Studium

Je možné, že budeš chtít, aby ti bylo uznáno studium absolvované v jiné zemi, třeba proto, že pojedeš na výměnný pobyt, nebo proto, že chceš pracovat nebo studovat jinde. Aby to nebylo tak komplikované, EU vyvinula dva systémy kreditů, ze kterých je patrná relativní úroveň kreditů získaných v jiných zemích EU: ECTS pro vysokoškolské vzdělávání a ECVET pro odborné vzdělávání a přípravu.

 

Kromě systémů kreditů je také k dispozici evropský rámec kvalifikací (EKF), který srovnává různé rámce kvalifikací jednotlivých států. Díky němu je možné přiřadit úroveň kvalifikace v určité evropské zemi k jedné z osmi referenčních úrovní.

 

Neformální a informální učení

Dosáhnout toho, aby byly tvé dovednosti uznány, není vždy jednoduché. Poté, co získáš formální vzdělání, např. bakalářský titul na univerzitě, obdržíš diplom, který osvědčuje, že jsi získal nebo získala určitou úroveň kvalifikace a dovedností. Ale co když jsi uskutečnil nebo uskutečnila dobrovolný projekt? Je jasné, že v jeho rámci také došlo k získání dovedností, které budou užitečné pro celý zbytek života, i když to není výslovně napsáno na žádném papíře.

 

V zájmu jednoduššího uznávání neformálních a informálních učebních procesů (např. těch, které zahrnovala dobrovolná činnost) pracují země EU na vytvoření systému uznávání, který by měl začít fungovat do roku 2018. Přehled osvědčených postupů uznávání, které se již v praxi používají, podává Evropský katalog.

 

Evropský znalostní pas

Ukaž všechny své dovednosti v Evropském znalostním pase! Obsahuje 5 dokumentů, které dohromady ukážou budoucím zaměstnavatelům, jaké máš dovednosti a kvalifikaci. Je to životopis a jazykový pas, který uvádí jazyky, které ovládáš, ať už jde o mluvení, poslech, čtení atd. s jazykovými certifikáty a jinými jazykovými zkušenostmi.

Europass – mobilita zaznamenává znalosti a dovednosti nabyté v jiné evropské zemi, např. během pracovní stáže, semestru na akademické instituci nebo dobrovolného projektu. Díky dodatku k diplomu a dodatku k osvědčení můžeš podrobněji uvést, co ses během aktivit, jichž se diplom nebo certifikát týká, naučil nebo naučila.

 

Youthpass (pas mládeže)

Byl nebo byla jsi na Erasmu+ a chceš, aby získané dovednosti byly uznány v domovské nebo jiné zemi EU? Pak se ti bude hodit Youthpass! V současné době se týká výměnných pobytů mládeže, Evropské dobrovolné služby a mobility mladých pracovníků, ale brzy bude možné si Youthpass vytvořit i pro další aktivity.

Zveřejněno: čt, 19/03/2015 - 14:36


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz