Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Вашите умения се признават във всяка европейска страна

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher
Независимо дали чрез трудова дейност, (част от) вашето обучение, доброволческа дейност или други дейности в чужбина, вие придобивате важни умения и квалификации, които ще ви помогнат в бъдеще. Какво прави ЕС, за да гарантира, че тези умения и квалификации се признават в други европейски страни?

Обучение

Може да ви се наложи обучението ви да бъде признато в друга страна — например защото ще участвате в обмен или защото искате да учите или работите другаде. За да улесни това, ЕС разработи две системи за кредити, които показват относителните равнища на кредитите, получени в различни страни от Съюза: Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) — за висшето образование — и  Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) — за професионалното образование и обучение.

 

Освен системите за кредити съществува и  Европейската квалификационна рамка (ЕКР), която показва съответствията между различни национални квалификационни рамки и системи. Това ви помага да разберете равнището на квалификациите в други европейски страни, като свържете всяко национално равнище с едно от осемте референтни равнища в ЕКР.

 

Неформално и самостоятелно учене

Признаването на вашите умения не винаги е лесно. След завършване на формално образование, като например придобиване на бакалавърска степен в университет, получавате диплома, която доказва, че сте придобили определени квалификации и умения. Какво става обаче, ако сте работили по доброволчески проект? Няма съмнение, че сте придобили умения, които ще ви бъдат от полза през останалата част от вашия живот, но това може да не е документирано.

 

За да се улесни признаването на процесите на неформално и самостоятелно учене (какъвто например е случаят, ако работите като доброволец), се изисква до 2018 г. в страните в ЕС да има действащи разпоредби за този род признаване. В Европейски справочник се прави обзор на съществуващи добри практики в областта на признаването.

 

Европейски паспорт на уменията

Всичките ви умения на едно място — Европейски паспорт на уменията Europass! Паспортът се състои от пет документа, които взети заедно показват например на евентуални бъдещи работодатели какви умения и квалификации притежавате. Включени са автобиография и езиков паспорт, в които вие можете да посочите езиците, които владеете, равнището на говорене, слушане и четене, както и удостоверенията си или друг опит в областта на езиците.

В документа Мобилност Europass се регистрират знанията и уменията, придобити в друга европейска страна, например по време на учебен стаж, обучение или доброволчески проект. И накрая, приложенията към дипломата и удостоверението ви дават възможност да предоставите допълнителна информация за това, което сте научили по време на дейността, за която се отнасят дипломата или удостоверението.

 

Youthpass

Участвали ли сте в проект по „Еразъм+“ и искате ли придобитите през този период умения да бъдат признати в родната ви страна или в друга държава от ЕС? В такъв случай ви е нужен точно Youthpass! Засега той е достъпен само в рамките на младежки обмени, в Европейската доброволческа служба и при мобилност на специалисти, работещи с младежи, но скоро ще можете да създадете Youthpass и за други дейности.

Публикувана на: четв, 19/03/2015 - 14:35


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!