Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Utvekslingsprogrammet IAESTE

A picture
© shutterstock.com - watcharakun
Ivrer du etter å få teknisk erfaring, men er fortsatt student? Med IASTE kan du ta en praktikantperiode i utlandet mens du fortsatt går på universitetet.

Gjennom International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) har du mulighet til å fordype deg i en annen kultur og få verdifull arbeidserfaring gjennom en betalt praktikantperiode i utlandet.

 

Søkerne må oppfylle følgende krav:

  • være heltidsstudent i høyere utdanning i ett av de rundt 100 landene der IAESTE er representert (se listen over IAESTE-land)
  • studere innenfor vitenskap, teknologi, ingeniørfag, landbruk eller brukskunst (se delen om fagområder)

 

Slik søker du

Når du har kontrollert at du oppfyller kriteriene, kan du søke via IAESTE i ditt land. Husk at hvert enkelt IAESTE-land har egne søknadskriterier og tidsfrister, og at du sannsynligvis ikke vil kunne spesifisere i hvilken bedrift eller i hvilket land du ønsker å være praktikant.

 

Bekymret for hva dette vil koste? Vanligvis vil alle IAESTE-praktikanter motta støtte til livsopphold, basert på arbeidsgiver og levekostnadene i det aktuelle landet:

  • Dekkes av støtten til livsopphold: mat, bolig og reise til og fra jobb
  • Betales av deg: reise til/fra landet og personlig forsikring for praktikantperioden.

Publisert: Ons, 24/04/2013 - 10:29


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!