Avrupa Gençlik Portalı
Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

Bir meslek öğrenin

A picture
© shutterstock.com - artiomp
Hala okuyor veya üniversite mezunu olsanız da mesleki eğitim ve öğretim, size belirli kariyer yolları için ihtiyacınız olan becerileri vererek sizi, küresel işgücü pazarına hazırlamaya yardımcı olabilir.

Orta düzey yeterlilik seviyeleri gerektiren işler hala üniversite diploması gerektirenlerden sayıca fazladır, bu nedenle mesleki eğitim almanın faydaları ortadadır.

 

Mesleki eğitimle ilgili daha fazla bilgiyi Euroguidance - Resource Centres for Vocational Guidance (Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme Merkezleri)’dan edinebilirsiniz.

 

Mesleki programlar ile çıraklık sistemi birbirlerinin tamamlayıcısı olup her ikisi de uygulamalı iş deneyimi ve teorinin bir karışımını ön plana çıkarmaktadır. Orta öğretim sırasında, orta öğretim sonrasında veya daha sonraki eğitim aşamalarında gerçekleştirilebilir ancak yükseköğrenime eşdeğer değildir.

 

Eğer bir öğrenciyseniz, işle ilgili becerilerinizi Leonardo da Vinci Programı kapsamında farklı ülkelerde işe yerleştirme yoluyla geliştirebilirsiniz.

 

Mesleki öğrenim için daha fazla tanıma

Mesleki programlar yoluyla kazanılan beceri ve niteliklerin tanınmasını kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak için bazı Avrupa girişimleri bulunmaktadır: