Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Lær et yrke

A picture
© shutterstock.com - artiomp
Selv om du fortsatt går på skolen eller på universitetet, kan yrkesrettet utdanning og opplæring gjør deg bedre forberedt til å kunne konkurrere på det globale jobbmarkedet og gi deg de ferdighetene du trenger for bestemte karriereveier.

Det er fortsatt flere jobber som krever middels kvalifikasjoner enn jobber som krever universitetsutdannelse, så det er åpenbare fordeler med å ta del i yrkesrettet utdanning og opplæring.

 

Les mer om yrkesrettet utdanning hos Euroguidance – Ressurssentre for yrkesveiledning

 

De yrkesfaglige ordningene er knyttet til lærlingeordningen; begge inneholder en blanding av praktisk arbeidserfaring og teori. De kan gjennomføres på videregående, etter videregående eller på et annet utdanningsnivå, men tilsvarer ikke høyere utdanning.

 

Hvis du er student, kan du styrke dine arbeidsrelaterte ferdigheter gjennom utplasseringer i ulike land under Leonardo da Vinci-programmet.

 

Større anerkjennelse av yrkesrettet læring

Det finnes flere europeiske initiativer for å styrke anerkjennelsen av og kvaliteten på utdanning og kvalifikasjoner oppnådd gjennom yrkesfaglige ordninger: