Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Μάθε τέχνη …

A picture
© shutterstock.com - artiomp
Είτε βρίσκεσαι ακόμη στο λύκειο είτε έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να σε βοηθήσουν να προετοιμαστείς για τη σημερινή παγκόσμια αγορά εργασίας, παρέχοντάς σου τις δεξιότητες που απαιτούν ορισμένα επαγγέλματα.

Οι δουλειές που απαιτούν δεξιότητες μεσαίου επιπέδου εξακολουθούν να είναι περισσότερες σε αριθμό απ’ αυτές για τις οποίες χρειάζεται πτυχίο πανεπιστημίου. Είναι λοιπόν ξεκάθαρα τα οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Μάθετε περισσότερα για την επαγγελματική εκπαίδευση από τη Euroguidance - Εθνικά Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης συνδέονται με τα προγράμματα μαθητείας: και τα δύο περιλαμβάνουν ένα μείγμα πρακτικής άσκησης και θεωρίας. Μπορούν να γίνουν σε δευτεροβάθμιο, μεταδευτεροβάθμιο ή περαιτέρω επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά δεν ισοδυναμούν με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Εάν είσαι φοιτητής, μπορείς να βελτιώσεις τις επαγγελματικές σου δεξιότητες συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να εργαστείς σε διάφορες χώρες.

 

Μεγαλύτερη αναγνώριση για την επαγγελματική εκπαίδευση

Διάφορες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες προωθούν την αναγνώριση και βελτίωση των δεξιοτήτων και των προσόντων που αποκτώνται μέσα από προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης: