Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Nauč sa remeslu

A picture
© shutterstock.com - artiomp
Ešte stále študujete? Práve ste ukončili vysokú školu? Odborná príprava vám môže dať zručnosti, ktoré sú žiadané na globálnom trhu práce.

Počet pracovných miest, ktoré si vyžadujú stredoškolské vzdelanie, ešte stále prevyšuje počet voľných pracovných miest pre absolventov vysokých škôl.

 

Viac informácií o odbornom vzdelávaní vám poskytne Euroguidance – poradenské centrum pre odborné vzdelávanie.

 

Vzdelávanie v odborných a učňovských stredných školách v sebe zahŕňa nielen teóriu, ale aj získavanie konkrétnej pracovnej praxe. Môže sa uskutočňovať na strednej, nadstavbovej alebo vyššej úrovni, ale nie je rovnocenné s vyšším vzdelávaním.

 

Ak ešte študujete, môžete si svoje pracovné zručnosti zlepšiť prostredníctvom stáže v krajinách, ktoré sa zúčastňujú programu Leonardo da Vinci.

 

Efektívnejšie uznávanie odborného vzdelania

 Existuje viacero európskych iniciatív zameraných na zlepšenie uznávania dosiahnutého vzdelania a zvýšenie kvality zručností a kvalifikácie získaných prostredníctvom systémov odborného vzdelávania: