Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Profesijos įgijimas

A picture
© shutterstock.com - artiomp
Nesvarbu, ar tebesimokote mokykloje, ar jau esate baigęs universitetą, profesinis mokymas gali padėti jums pasirengti įžengti į pasaulinę darbo rinką – suteikti konkrečiam darbui būtinų gebėjimų.

Darbo vietų, kuriose reikia vidutinės kvalifikacijos, vis dar daugiau negu darbo vietų, kurias gali užimti universitetų absolventai, taigi profesinio mokymo privalumai akivaizdūs.

 

Daugiau informacijos apie profesinį mokymą rasite interneto svetainėje Euroguidance (profesinio orientavimo centrai).

 

Profesinio mokymo programos susijusios su gamybinės praktikos sistema – abiem atvejais derinama praktinė patirtis ir teorinės žinios. Tai gali vykti vidurinio, aukštesniojo mokslo arba tolesnio mokymosi lygmeniu, tačiau toks mokymasis nėra lygiavertis aukštajam mokslui.

 

Jei esate studentas, su darbu susijusius gebėjimus galite tobulinti kitose šalyse – pasinaudokite programa „Leonardo da Vinci“.

 

Geresnis profesinio mokymo pripažinimas

Esama kelių Europos iniciatyvų, kuriomis siekiama gerinti profesinio mokymo sistemose įgyjamų gebėjimų ir kvalifikacijų pripažinimą ir kokybę: