Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Opi ammatti

A picture
© shutterstock.com - artiomp
Olitpa vielä koulussa tai jo korkeakoulututkinnon suorittanut, ammatillinen koulutus voi auttaa sinua valmistautumaan globaaleille työmarkkinoille ja antaa sinulle urapolkusi jossakin käänteessä tarvitsemiasi erityistaitoja.

Keskiasteen tason koulutusta edellyttäviä työtehtäviä on edelleen huomattavasti enemmän kuin sellaisia, joihin tarvitaan korkeakoulututkintoa. Ammatillisesta koulutuksesta on siis ilmeistä hyötyä.

 

Lisätietoja ammatillisesta koulutuksesta saa  ammatinvalinnanohjauksen kansallisten resurssikeskusten Euroguidance-verkosta.

 

Ammatillisilla opinnoilla on yhteyksiä oppisopimusjärjestelmään – molemmissa käytännön työkokemus yhdistyy teoriaan. Ammattiopintoja voi suorittaa keskiasteella, keskiasteen jälkeen ja jatkokoulutuksena. Korkeakouluopintoja ne eivät kuitenkaan vastaa.

 

Jos olet opiskelija, voit parantaa työtaitojasi ulkomaisilla harjoittelujaksoilla Leonardo da Vinci -ohjelman puitteissa.

 

Parannetaan ammatillisen oppimisen arvostusta

Useat eurooppalaiset hankkeet pyrkivät tehostamaan ammatillisessa koulutuksessa saavutettujen taitojen ja tutkintojen tunnustamista: