Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Získejte praktické dovednosti

A picture
© shutterstock.com - artiomp
I když ještě studujete, nebo jste již školu dokončili, praktické vzdělání a příprava vám může pomoci uspět na trhu práce ve světě a dát vám dovednosti, které k výkonu určitého povolání potřebujete.

Zaměstnání, která vyžadují střední úroveň vzdělání, stále převažují nad těmi, pro jejichž výkon budete potřebovat vysokoškolský diplom. Proto má odborné vzdělání a příprava řadu výhod.

 

Více informací o odborném vzdělávání vám sdělí v poradenských střediscích pro odborné vzdělávání Euroguidance.

 

Programy odborného vzdělávání souvisejí se systémem učňovského školství. Jejich charakteristickým znakem je kombinace praxe a teorie. Mohou se odehrávat na úrovni sekundárního, postsekundární nebo dalšího vzdělávání, ale nejsou rovnocenné se vzděláním vysokoškolským.

 

Pokud právě studujete, můžete si díky programu Leonardo da Vinci zdokonalit své profesní dovednosti na pracovní stáži v zahraničí.

 

Snaha dodat odbornému vzdělání větší uznání

V Evropě existuje několik iniciativ, jejichž cílem je zvýšit uznávání a kvalitu dovedností a kvalifikace získaných v programech odborného vzdělávání: