Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Õpi ametit

A picture
© shutterstock.com - artiomp
Kas oled veel õpilane või ülikoolilõpetaja, kutseharidus ja -koolitus võib olla abiks sinu ettevalmistamisel globaalse tööturu jaoks, andes sulle konkreetseks kutseks vajalikud oskused.

Keskastme kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti on seni veel rohkem, kui neid, mille puhul on vajalik ülikooliharidus. Seega on kutsehariduse ja -koolituse omandamisel selged eelised.

 

Uuri täiendavalt kutsehariduse kohta saidilt Euroguidance - Resource Centres for Vocational Guidance

 

Kutseharidusel on seosed õpipoisiks olemise süsteemiga, sest mõlemad hõlmavad nii praktilist töökogemust kui ka teooriat. Kutseharidust võib saada kas keskhariduse omandamise käigus, pärast seda või täiendõppe tasandil, kuid see ei ole samaväärne kõrgharidusega.  

 

Kui oled üliõpilane, saad oma tööoskusi parandada praktika käigus eri riikides, osaledes Leonardo da Vinci programmis.

 

Paremini tunnustatud kutseharidus

On mitmeid Euroopa algatusi, et tõhustada kutseõppe käigus saadud oskuste ja kvalifikatsiooni tunnustamist ja kvaliteeti: