Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Научете занаят

A picture
© shutterstock.com - artiomp
Независимо дали още сте в училище или сте завършили университет, професионалното образование и обучение може да ви помогне да се подготвите за глобализирания пазара на труда, като ви снабди с необходимите ви за дадена професия умения.

Работните места, изискващи средно ниво на квалификация все още са по-многобройни от изискващите университетска диплома. В тази връзка предимствата на професионалното образование и обучение са очевидни.

 

Научете повече за професионалното образование от Euroguidance – ресурсни центрове за професионална ориентиране

 

Схемите за професионално обучение са свързани със системите за чиракуване – и двете предлагат комбинация от практически трудов опит и теория. Този вид обучение може да се провежда на етап средно образование или по-късно, но никога не се равнява на висше образование.

 

Ако сте студент, можете да подобрите трудовите си умения чрез стажове в различни страни в рамките на програмата „Леонардо да Винчи“.

 

Повече признание за професионалното обучение

Съществуват няколко европейски инициативи за насърчаване на признаването и качеството на уменията и квалификациите, придобити посредством схеми за професионално обучение: