Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Praxe nade vše – neformální vzdělávání‬‬‬

The Story of Youthpass, part II (2012)

Učení se je součástí života každého z nás. Nemusí se však nutně odehrávat jenom ve škole. Existují i jiné možnosti. Nejlepší je, když si ani neuvědomujete, že se právě učíte.

Tradiční vzdělávání má určitou strukturu a formu – poskytují ho vzdělávací instituce (školy, univerzity) a vede k získání určité kvalifikace.

 

Informální učení je opakem: jde o věci, které se naučíte bezděčně v rodině, během každodenní práce nebo ve volném čase.

 

Neformální učení se pohybuje někde mezi. Může být strukturované a mít výukové cíle. Většinou se však odehrává mimo formální vzdělávací instituce: na školeních, v seminářích, komunitních kurzech, na pracovišti nebo i při sportu.

Učit se můžete jednak ze své vlastní iniciativy nebo to může vyplynout z jiné činnosti.

 

Ať již má toto vzdělávání jakoukoli podobu, můžete nyní získat formální uznání toho, co jste se tímto způsobem naučili. Slouží k tomu certifikát Youthpass.

 

Stále více organizací si v poslední době začíná uvědomovat, že hodnotu má každá forma učení. Začínají proto uznávat neformální i informální učení jako ekvivalent formálního vzdělávání.

OECD: Uznávání neformálního a informálního učení

Uznávání neformálních a informálních forem učení v EU

Zveřejněno: út, 23/04/2013 - 15:24


Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz