Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Neformalno izobraževanje‬‬

The Story of Youthpass, part II (2012)

Izobraževanje je sestavni del življenja, vendar ni nujno, da vedno poteka v učilnici. Učimo se lahko na druge načine, pogosto tako samodejno, da se tega sploh ne zavedamo.

Formalno izobraževanje je strukturirano, poteka v ustanovi (šola, univerza) in se zaključi s pridobitvijo kvalifikacije.

 

Priložnostno učenje poteka drugače: učiš se samodejno ob vsakdanjih, družinskih ali prostočasnih dejavnostih.   

 

Neformalno učenje je nekje med tema dvema skrajnostima. Lahko je strukturirano z učnimi cilji – vendar običajno poteka zunaj formalnih ustanov: na delavnicah, seminarjih, tečajih, delovnem mestu ali pri športnih dejavnostih.

Učiš se lahko samoiniciativno ali posledično ob različnih dejavnostih.

 

Ne glede na to, kako si pridobil svoje znanje, zanj lahko pridobiš formalno priznanje s potrdilom Youthpass.

 

V zadnjih letih je več organizacij ugotovilo, da je vsakršno učenje dragoceno, zato priznavajo enakovrednost neformalnega in priložnostnega učenja formalnemu učenju.

OECD – priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja

EU – priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja