Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Μάθηση μέσα από την πράξη – μη τυπική εκπαίδευση‬‬‬

The Story of Youthpass, part II (2012)

Η εκπαίδευση αποτελεί μέρος της ζωής όλων μας, αλλά δεν χρειάζεται να γίνεται μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι μάθησης, καμιά φορά όχι τόσο προφανείς.

Η παραδοσιακή εκπαίδευση έχει συγκεκριμένη δομή και επίσημο χαρακτήρα: παρέχεται από κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα (σχολείο, πανεπιστήμιο) και ολοκληρώνεται με την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών.

 

Στην άτυπη μάθηση γίνεται ακριβώς το αντίθετο: μαθαίνουμε πράγματα χωρίς να το επιδιώκουμε, κάθε μέρα στη δουλειά, στο οικογενειακό περιβάλλον ή στις ψυχαγωγικές μας δραστηριότητες.

 

Η μη τυπική μάθηση βρίσκεται κάπου στο μέσο μεταξύ των δύο αυτών άκρων. Μπορεί να είναι δομημένη γύρω από συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, αλλά συνήθως λαμβάνει χώρα εκτός των επίσημων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: σε «εργαστήρια», σεμινάρια, δημοτικά προγράμματα, σε χώρους εργασίας ή ακόμη μέσω του αθλητισμού.

Μπορεί να γίνεται με πρωτοβουλία του ίδιου του εκπαιδευόμενου ή ως φυσική συνέπεια άλλων δραστηριοτήτων.

 

Όποια μορφή κι αν έχει, σήμερα είναι δυνατή η επίσημη αναγνώριση της μάθησης αυτής, χάρη στο Youthpass.

 

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι οργανισμοί έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι όλα τα είδη μάθησης είναι πολύτιμα και να αναγνωρίζουν τόσο τη μη τυπική όσο και την άτυπη μάθηση ως ισοδύναμες με την τυπική μάθηση.

Αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης από τον ΟΟΣΑ

Επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης από την ΕΕ

 

Δημοσιεύθηκε: Τρ, 23/04/2013 - 15:20


Tweet Button: 

Σχετικοί σύνδεσμοι


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!