Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Lär dig saker på egen hand – icke-formell utbildning

The Story of Youthpass, part II (2012)

Utbildning är en del av livet. Men den måste inte alltid ske i ett klassrum – det finns andra sätt att lära. Ofta lär du dig faktiskt saker utan att ens vara medveten om det.

Den traditionella utbildningen är strukturerad och formell – den tillhandahålls av en institution (en skola eller ett universitet) och leder till en examen.

 

Motsatsen till detta är informellt lärande: saker du lär dig i det dagliga livet, när du är tillsammans med din familj eller när du utövar någon fritidsaktivitet.

 

Icke-formellt lärande befinner sig någonstans mittemellan. Lärandet kan vara strukturerat och det kan finnas mål för det – men det äger sällan rum i formella institutioner, utan under workshoppar, seminarier, på arbetsplatsen eller till och med när du idrottar.

Det innebär att du lär dig saker på eget initiativ eller som en följd av andra aktiviteter.

 

Nu kan du få de kunskaper du lär dig på detta sätt officiellt erkända – genom Youthpass.

 

På senare år har allt fler organisationer börjat inse att allt lärande är av värde och ger nu icke-formellt och informellt lärande samma erkännande som formellt lärande.

OECD:s erkännande av icke-formellt och informellt lärande

EU:s erkännande av icke-formellt och informellt lärande

 

Publicerad: Tis, 23/04/2013 - 15:18


Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!