Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Praktisk læring – ikke-formell utdanning‬

The Story of Youthpass, part II (2012)

Utdanning er en del livet for hver enkelt av oss, men all utdanning trenger ikke nødvendigvis finne sted i et klasserom. Det finnes andre måter å lære på; ofte er man ikke engang klar over at man gjør det.

Tradisjonell utdanning er strukturert og formell. Den tilbys av en institusjon (skole, universitet) og fører fram til en bestemt grad eller kvalifikasjon.

 

Uformell læring er det motsatte; det er ting du lærer i det daglige arbeidet, sammen med familien eller gjennom fritidsaktiviteter.

 

Ikke-formell utdanning befinner seg et sted mellom disse to ytterpunktene. Den kan være strukturert med læringsmål, men gjennomføres vanligvis utenfor formelle institusjoner: i arbeidsgrupper, på seminarer, lokale kurs, på arbeidsplassen eller i idrettsforeninger.

Det kan være læring på eget initiativ eller som indirekte følge av andre aktiviteter.

 

Uansett hvilken type ikke-formell utdanning det er snakk om, kan du nå få formell godkjenning for ting du lærer på denne måten. Dette får du gjennom Youthpass.

 

I de senere årene har flere organisasjoner begynt å innse at all læring er verdifull og å anerkjenne både ikke-formell og uformell læring på samme måte som formell utdanning.

OECD-godkjenning av ikke-formell og uformell læring

EU-godkjenning av ikke-formell og uformell læring

 

Publisert: Tir, 23/04/2013 - 15:15


Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!