Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Nauka w praktyce – edukacja pozaformalna

The Story of Youthpass, part II (2012)

Edukacja jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, ale nie zawsze musi odbywać się w klasie. Istnieje wiele innych sposobów nauki, często jest nawet tak, że nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie się uczymy.

Tradycyjne kształcenie ma usystematyzowany i formalny charakter – odbywa się w instytucji (w szkole, na uniwersytecie) i kończy się uzyskaniem świadectwa/stopnia naukowego.

 

Nieformalne uczenie się ma zupełnie inny charakter: obejmuje wszystko to, czego uczysz się mimowolnie podczas pracy, w czasie wolnym czy w kręgu rodzinnym.

 

Pozaformalne uczenie się sytuuje się gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Może być usystematyzowane i mieć wyznaczone cele nauczania, ale zwykle odbywa się poza formalnymi instytucjami: podczas warsztatów, seminariów, kursów, w miejscu pracy czy nawet podczas zajęć sportowych.

Możesz uczyć się z własnej inicjatywy, bądź w wyniku innych działań.

 

Niezależnie od formy uczenia się pozaformalnego, to, czego uczysz się w ten sposób, może zostać formalnie uznane dzięki Youthpass.

 

W ostatnich latach coraz więcej organizacji zaczęło zdawać sobie sprawę, że każda forma uczenia się jest cenna i uznawać, że zarówno pozaformalne, jak i nieformalnie uczenie się jest równoważne z kształceniem formalnym.

Uznawanie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego przez OECD

Uznawanie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego przez UE

Opublikowane: wt., 23/04/2013 - 15:11


Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie