Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Учене чрез практика – неформално образование

The Story of Youthpass, part II (2012)

Образованието е част от живота на всекиго, но не е задължително то винаги да се провежда в класна стая. Съществуват други начини за учене, при които обикновено даже не осъзнавате, че го правите.

Традиционното образование е структурирано и формално – предоставя се от учебно заведение (училище, университет) и завършва с получаването на квалификация.

 

Самостоятелното учене е точно обратното: това са неща, които научаваме неволно по време на ежедневната си работа, в свободното си време или в семейството.

 

Неформалното обучение е някъде по средата между тези 2 крайности. То може да бъде структурирано, с ясно определени образователни цели, но обикновено се провежда извън официалните учебни заведения: в рамките на кръжоци, семинари, общински курсове, на работното място или дори чрез спорта.

То може да бъде обучение по ваша собствена инициатива или като резултат от друга дейност.

 

Независимо как става това, наученото от вас може вече да бъде официално признато благодарение на Youthpass.

 

През последните години все повече организации започнаха да осъзнават, че всички знания са ценни и да признават неформалното и самостоятелното учене като равни на формалното.

ОИСР – признаване на неформалното и самостоятелното учене

ЕС – валидиране на неформалното и самостоятелното учене

 

Публикувана на: вт, 23/04/2013 - 15:06


Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!