Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Ste študentom strednej školy? Povedzte svojmu učiteľovi o týchto nástrojoch.

© fotolia.com - DOC RABE Media
Ak sa chcete dozvedieť viac o nových metódach výučby, na portáli School Education Gateway nájdete informácie o troch špecializovaných nástrojoch pre školy a učiteľov.

Cieľom týchto nástrojov financovaných programom Erasmus+ je umožniť učiteľom, aby v plnej miere využili príležitosti na financovanie:
 

 1. Katalóg kurzov – kurzy odborného rozvoja pre učiteľov škôl a iných zamestnancov
 2. Nástroj vyhľadávania príležitostí mobility – výučbové pobyty a job shadowing v hostiteľských školách alebo iných organizáciách  v zahraničí pre zamestnancov škôl
 3. Nástroj vyhľadávania strategických partnerstiev – vyhľadávanie partnerských škôl alebo iných organizácií v celej Európe na vytváranie spoločných projektov na zlepšenie štandardov a kvality výučby a vzdelávania

 

Tento portál začal fungovať v januári 2015 a je jednotným  kontaktným miestom pre učiteľov, školy, odborníkov a ďalších ľudí v 23 jazykoch. Poskytuje aktualizácie o témach ako hodnotenie, zručnosti, osnovy a vzdelávanie v ranom veku.

 

Učitelia môžu:

 • zdielať osvedčené postupy,
 • spoznať úspešné projekty v oblasti vzdelávania z celej Európy,
 • prehľadávať v zbierkach publikácií,
 • čítať články odborníkov z oblasti základného a stredoškolského vzdelávania.

 

Platforma takisto poskytuje aktuálne informácie o najnovších politikách EÚ v oblasti vzdelávania, národných iniciatívach, školských projektoch, príležitostiach na spoluprácu, ako aj aktuality a dodatočné zdroje.

 

Európska komisia:

 • spolupracuje s krajinami EÚ na vytváraní ich systémov základného a stredného školstva,
 • podporuje niektoré národné vzdelávacie iniciatívy,
 • zhromažďuje a zdieľa informácie a analýzy a podporuje výmenu osvedčených postupov v oblasti politiky,
 • pravidelne uverejňuje štúdie o situácii v Európe s cieľom sledovať pokrok.

 

Súvisiace odkazy

Nástroje programu Erasmus+ pre školy a učiteľov v 23 jazykoch na portáli School Education Gateway

Dátum uverejnenia: pon., 16/11/2015 - 14:18


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!