Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Chodzisz do szkoły średniej? Może Twoi nauczyciele jeszcze nie wiedzą o tych materiałach?

© fotolia.com - DOC RABE Media
Informacje o nowych metodach nauczania oraz trzy specjalne narzędzia dla szkół i nauczycieli można znaleźć w portalu School Education Gateway.

Te narzędzia zostały ufundowane w ramach programu „Erasmus+” i mają na celu pokazanie nauczycielom, jak w pełni wykorzystać możliwości finansowe, jakie oferuje ten program. Te narzędzia to:
 

 1. katalog kursów - kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkolnych i innych pracowników oświaty
 2. wyszukiwarka staży nauczycielskich - działalność dydaktyczna lub staże towarzyszące w innej szkole lub instytucji za granicą dla kadry nauczycielskiej
 3. wyszukiwarka partnerstw strategicznych - współpraca ze szkołami lub innymi instytucjami partnerskimi w Europie w celu realizacji wspólnych projektów podnoszących standardy i jakość nauczania i uczenia się.

 

Portal, który działa od stycznia 2015 r., jest dostępny w 23 językach i stanowi miejsce spotkań i wymiany informacji dla nauczycieli, uczniów, ekspertów i innych zainteresowanych osób. Zawiera aktualne informacje na temat oceny, umiejętności, programu nauczania oraz wczesnego nauczania.

 

Nauczycielom oferuje możliwość:

 • wymiany informacji o najlepszych praktykach
 • zapoznania się z projektami edukacyjnymi realizowanymi w innych krajach Europy
 • przeglądania zbiorów publikacji
 • zapoznania się z publikacjami ekspertów w dziedzinie edukacji na poziomie podstawowym i średnim.

 

W portalu dostępne są również najnowsze informacje na temat polityki edukacyjnej w UE, tendencji, inicjatyw krajowych, projektów realizowanych przez szkoły, możliwości współpracy oraz materiały dodatkowe.

 

Komisja Europejska:

 • pomaga krajom UE w rozwijaniu krajowych systemów szkolnictwa ma poziomie podstawowym i średnim
 • wspiera niektóre krajowe inicjatywy edukacyjne
 • gromadzi i rozpowszechnia informacje oraz wyniki badań, a także propaguje sprawdzone rozwiązania
 • regularnie opracowuje analizy sytuacji w całej Europie, aby monitorować dokonane postępy.

 

Ciekawe strony

Narzędzia dla nauczycieli i uczniów dostępne w ramach programu Erasmus+ w 23 językach w portalu School Education Gateway

Opublikowane: pon., 16/11/2015 - 14:13


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie