Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Esi vidusskolēns? Pastāsti savam skolotājam par šiem rīkiem!

© fotolia.com - DOC RABE Media
Ja tevi interesē jaunas pasniegšanas metodes, vietnē “School Education Gateway”vari uzzināt par trijiem skolām un skolotājiem paredzētiem rīkiem.

Tos finansē programma “Erasmus+”, un šo rīku mērķis ir  dod skolotājiem iespēju pilnībā izmantot programmas piedāvātās iespējas saņemt finansējumu. Minētie rīki ir šādi:
 

 1. kursu katalogs – tie ir skolotāju un citu skolas darbinieku profesionālās pilnveidošanās kursi;
 2. mobilitātes iespēju meklēšanas rīks – skolotāju pedagoģiskais darbs un darba ēnošana uzņemošā skolā vai citā organizācijā ārzemēs (skolu darbiniekiem);
 3. stratēģisko partneru meklēšanas rīks – iespēja atrast partnerskolas vai citas organizācijas visā Eiropā, lai īstenotu kopīgus projektus, ar kuru palīdzību tiek uzlaboti pasniegšanas un mācīšanās standarti un kvalitāte.

 

Minētajā portālā, kurš sāka darbu 2015. gada janvārī, ir 23 valodās vienuviet apkopota informācija  skolotājiem, skolām, ekspertiem  u.c. Tajā ir jaunākās ziņas par tādiem jautājumiem kā novērtēšana, prasmes, mācību programma un jaunākā skolas vecuma bērnu izglītība.

 

Skolotāji var:

 • dalīties ar paraugpraksi;
 • uzzināt par veiksmīgiem izglītības projektiem visā Eiropā;
 • pārlūkot publikāciju krājumus;
 • lasīt pamatskolas un vidējās izglītības speciālistu rakstus.

 

Vietnē var arī sekot līdzi jaunumiem ES izglītības politikā un citām aktualitātēm, tendencēm, valstu iniciatīvām, skolu projektiem, uzzināt par iespējām sadarboties. Pieejami arī citi resursi.

 

Eiropas Komisija:

 • sadarbojas ar ES dalībvalstīm, lai pilnveidotu to pamatizglītības un vidējās izglītības sistēmu;
 • atbalsta dažas valstu iniciatīvas izglītības jomā;
 • vāc un izplata informāciju un analīzi, kā arī veicina dalīšanos ar paraugpraksi;
 • regulāri izstrādā pētījumus par stāvokli visā Eiropā, lai sekotu līdzi norisēm.

 

Saite

“Erasmus+” rīki skolām un skolotājiem - pieejami 23 valodās vietnē “School Education Gateway”

publicēts: P., 16/11/2015 - 14:08


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!