Euroopa Noorteportaal

Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

© fotolia.com - DOC RABE Media

Räägi oma õpetajale uutest Erasmus+ õpetamismeetoditest!

Portaalist School Education Gateway leiad teavet uute õpetamismeetodite kohta. Selleks tutvu kolme koolidele ja õpetajatele mõeldud spetsiaalse vahendiga.

Need on saanud rahalist toetust programmi Erasmus+ raames ning nende eesmärk on aidata õpetajatel täielikult ära kasutada kõik programmi pakutavad rahastamisvõimalused.
 

 1. Kursuste kataloog – kooliõpetajatele ja -töötajatele mõeldud kutsealaste kursuste kataloog.
 2. Mobiilsusvõimalused – koolitöötajate võimalused teha välismaal asuvas koolis / asutuses õpetamistööd või minna töövarjuks.
 3. Strateegilised partnerlused – partnerkoolid / asutused üle Euroopa, et korraldada ühiseid projekte ning tõsta õpetamise ja õppimise taset ja kvaliteeti.

 

2015. aasta jaanuaris toimima hakanud portaalis pakutakse õpetajatele, koolidele ja ekspertidele ning muudele huvirühmadele 23 keeles ajakohast teavet järgmistel teemadel: hindamine, oskused, õppekava ja algharidus.

 

Õpetajatel on võimalik:

 • vahetada kogemusi,
 • saada teavet Euroopa edukate haridusprojektide kohta,
 • tutvuda mitmesuguste väljaannetega ning
 • lugeda alg- ja keskharidusvaldkonna ekspertide artikleid.

 

Portaal pakub ka päevakohast teavet ELi hariduspoliitika, uudiste, suundumuste, riiklike algatuste, kooliprojektide, teabevahetusvõimaluste ja lisaressursside kohta.

 

Euroopa Komisjon:

 • teeb koostööd ELi liikmesriikidega, et arendada nende alg- ja keskharidussüsteeme;
 • toetab teatavaid riiklikke haridusalgatusi;
 • kogub ja jagab teavet ja analüüse ning innustab jagama häid tavasid poliitikavaldkonnas;
 • koostab korrapäraselt aruandeid olukorra kohta Euroopas ja jälgib tulemusi.

 

Seotud link

Erasmus+ tööriistad koolidele ja õpetajatele 23 keeles portaalis School Education Gateway