Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Ученик сте в средно училище? Защо не кажете на вашия учител за тези инструменти?

© fotolia.com - DOC RABE Media
За да научите повече за нови методи на преподаване, проверете трите специализирани инструмента за училища и учители на портала за училищно образование.

Тези инструменти, финансирани по програма „Еразъм+“, позволяват на учителите да се възползват максимално от възможностите за финансиране по програмата:
 

 1. Каталог с курсове — курсове за професионално развитие за учители и друг училищен персонал.
 2. Инструмент за търсене на възможности за мобилност — командировки с цел преподаване и обмен на опит на работното място в приемащо училище или друга организация в чужбина за училищен персонал.
 3. Инструмент за търсене за стратегически партньорства — партниращи училища или други организации в Европа за съвместни проекти с цел повишаване на стандартите и качеството на преподаването и ученето.

 

Порталът, който започна работа през януари 2015 г., е единично звено за контакт на 23 езика за учители, училища, специалисти и др. На него се предоставя актуализирана информация по въпроси като оценяване, квалификации, учебни програми и образование в ранна възраст.

 

Учителите могат:

 • да обменят добри практики;
 • да получават информация за успешни образователни проекти в Европа;
 • да търсят колекции от публикации;
 • да четат статии от специалисти по начално и средно образование.

 

Платформата ще ви предоставя актуална информация за последните новости в политиката за образование на ЕС, новини, тенденции, национални инициативи, училищни проекти, възможности за взаимодействие и допълнителни ресурси.

 

Европейската комисия:

 • работи със страните от ЕС за развитие на техните системи за начално и средно образование;
 • подкрепя някои национални образователни инициативи;
 • събира и обменя информация и анализи и насърчава обмена на добри практики в областта на политиката;
 • изготвя редовно проучвания за положението в Европа, за да следи напредъка.

 

Връзки по темата

Инструменти за училища и учители по „Еразъм+“ — на 23 езика на портала за училищно образование

Публикувана на: пон, 16/11/2015 - 12:55


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!