Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Είστε μαθητής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Μπορείτε να ενημερώσετε τους καθηγητές σας για την ύπαρξη των παρακάτω εργαλείων.

© fotolia.com - DOC RABE Media
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με νέες μεθόδους διδασκαλίας, ρίξτε μια ματιά σε 3 ειδικά εργαλεία για σχολεία και καθηγητές στον ιστότοπο «School Education Gateway».

Τα εργαλεία αυτά χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+ και έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν πλήρως τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του προγράμματος:
 

 1. Κατάλογος μαθημάτων - μαθήματα επαγγελματικής εξέλιξης για εκπαιδευτικούς και άλλο προσωπικό
 2. Εργαλείο αναζήτησης δυνατοτήτων κινητικότητας - αναθέσεις διδασκαλίας και παρακολούθηση εν ώρα εργασίας σε σχολεία υποδοχής ή άλλους οργανισμούς του εξωτερικού για προσωπικό σχολείων
 3. Εργαλείο αναζήτησης στρατηγικών συμπράξεων - σχολεία-εταίροι ή άλλοι οργανισμοί απ' όλη την Ευρώπη για κοινά σχέδια, με στόχο την αναβάθμιση των προτύπων και της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης.

 

Η πύλη ξεκίνησε να λειτουργεί το 2015 και αποτελεί ένα ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης σε 23 γλώσσες για εκπαιδευτικούς, σχολεία, εμπειρογνώμονες και άλλους ενδιαφερομένους. Παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες για θέματα όπως η αξιολόγηση, οι δεξιότητες, τα προγράμματα σπουδών και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν:

 • να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές
 • να ενημερώνονται για επιτυχή εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλη την Ευρώπη
 • να βρίσκουν συλλογές εκδόσεων
 • να διαβάζουν άρθρα εμπειρογνωμόνων για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Η πλατφόρμα παρέχει επίσης επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις στην εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ, ειδήσεις, εθνικές πρωτοβουλίες, σχολικά προγράμματα, δυνατότητες διάδρασης και πρόσθετους πόρους.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 • συνεργάζεται με χώρες της ΕΕ για την ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • στηρίζει ορισμένες εθνικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες
 • συλλέγει και ανταλλάσσει πληροφορίες και αναλύσεις, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε θέματα πολιτικής
 • εκδίδει τακτικά μελέτες για την κατάσταση στην Ευρώπη και την παρακολούθηση της προόδου.

 

Σχετικός σύνδεσμος

Εργαλεία του Erasmus+ για σχολεία και εκπαιδευτικούς -  σε 23 γλώσσες στον ιστότοπο «School Education Gateway»

Δημοσιεύθηκε Δευ, 16/11/2015 - 12:53Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!