Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Studieavgifter i Europa

© fotolia.com - Paty Wingrove
© fotolia.com - Paty Wingrove
Ska du plugga utomlands och vill veta vad det kommer att kosta? Här är en översikt över ländernas studieavgifter:

Land

Studenter från EU

 Studenter från länder utanför EU

 

Österrike

Inga avgifter

727 euro per termin

Belgien –
franskspråkiga gemenskapen

Högst 835 euro per år (beroende på inkomst)

Ytterligare särskilda avgifter: Högst fem gånger anmälningsavgiften

Belgien –
tyskspråkiga gemenskapen

425 euro per år

Högst 600 euro per år

Belgien –
nederländsktalande gemenskapen

Högst 620 euro per år (beroende på inkomst)

Eventuella extraavgifter

Bulgarien

Högst 793 euro per år (beroende på utbildningsprogram)

Eventuella extraavgifter

Kroatien

Första året betalas av staten, därefter 657–1 324 euro (bestäms av institutionen)

Samma som för EU-studenter

Cypern

Kandidatnivå: betalas av staten
Masternivå: 5 125–10 250 euro

3 417 euro per termin

Tjeckien

Inga avgifter om programmet slutförs i normal tid och på tjeckiska

Samma som för EU-studenter

Danmark

Inga avgifter

Eventuella extraavgifter (bestäms av institutionen)

Estland

Inga avgifter om du läser 60 ECTS/år på estniska, men institutionerna får ta ut avgifter om du inte tar alla poäng

Eventuella extraavgifter

Finland

Inga avgifter

Eventuella extraavgifter för masterprogram på engelska

Makedonien

150–4 000 euro per år (beroende på institutionen)

Eventuella extraavgifter

Frankrike

Kandidatnivå: 189,10 euro per år
Masternivå: 261,10 euro per år
plus 213 euro till socialförsäkringen

Eventuella extraavgifter

Tyskland

Inga avgifter (i vissa Länder (regioner) får en avgift tas ut från studerande som inte blir klara i tid)

Inga avgifter

Grekland

Kandidatnivå: inga avgifter
Masternivå: avgifterna bestäms av institutionerna

Samma som för EU-studenter

Ungern

Kandidatnivå: 740–5 150 euro
Masternivå: 1 449–6 117 euro,
ungefär hälften av platserna är statligt finansierade (gratis), tilldelas efter elevernas resultat

Samma som för EU-studenter

Island

485 euro per år

Samma som för EU-studenter

Irland

Kandidatnivå: 2 750–6 000 euro
Masternivå: 4 000–30 000 euro

Två eller tre gånger avgiften för EU-studenter

Italien

192–1 195 euro (beroende på inkomst/program/cykel)

Samma som för EU-studenter

Lettland

Kandidatnivå: 968–3 557 euro per år
Masternivå: 818–5 333 euro per år,
bestäms av institutionerna – ungefär hälften av platserna är statligt finansierade (gratis)

Kandidatnivå: 8 000–12 000 euro
Masternivå: 4 050–15 000 euro

Liechtenstein

1 400 euro per år på Liechtensteins universitet,
övriga institutioner bestämmer sina egna avgifter

Samma som för EU-studenter

Litauen

Kandidatnivå: 934–5 241 euro per år Masternivå: 2 108–6 227 euro per år,
cirka hälften av platserna är statligt finansierade (gratis)

Eventuella extraavgifter (bestäms av institutionen)

Luxemburg

Kandidatnivå: 400–800 euro per år
Masternivå: högst 400 euro per år, men vissa företagsprogram kostar upp till 17 500 euro

Samma som för EU-studenter

Malta

Kandidatnivå: inga avgifter
Masternivå: 400 euro per år

Eventuella extraavgifter

Nederländerna

1 906 euro per år

Eventuella extraavgifter (bestäms av institutionen)

Norge

Inga avgifter

Inga avgifter

Polen

41 euro per cykel

Eventuella extraavgifter (bestäms av institutionen)

Portugal

631–1 066 euro per år

Eventuella extraavgifter

Rumänien

Kandidatnivå: 583–6 728 euro per år
Masternivå: 525–2 819 euro per år (beroende på område)

Eventuella extraavgifter

Slovakien

10–100 euro per år om programmet slutförs i normal tid

2 000–10 000 euro per år

Slovenien

Kandidatnivå: 1 210–8 188 euro per år
Masternivå: 2 200–15 659 euro per år;
de flesta platserna är statligt finansierade (gratis)

Samma som för EU-studenter

Spanien

Kandidatnivå: 713–2 011 euro
Masternivå: 1 060–3 952 euro
(beroende på program/resultat/inkomst)

Eventuella extraavgifter

Sverige

Inga avgifter

Eventuella extraavgifter (bestäms av institutionen)

Turkiet

Kandidatnivå: inga avgifter
Masternivå: 90–211 euro per år,
eventuella extraavgifter

 

Eventuella extraavgifter

England

Kandidatnivå: 10 742–11 377 euro per år
Masternivå: varierar (i genomsnitt 5 051 euro per år)

Eventuella extraavgifter

Skottland

Kandidatnivå (för skottar och andra EU-studenter från länder utanför Storbritannien): inga avgifter
Masternivå: varierar (i genomsnitt 5 051 euro per år)

Eventuella extraavgifter (bestäms av institutionen)

Wales

Kandidatnivå: högst 11 377 euro per år
Masternivå: varierar (i genomsnitt 5 051 euro per år)

Eventuella extraavgifter

Nordirland

Kandidatnivå: Högst 4 655 euro per år Masternivå: varierar (i genomsnitt 5 051 euro per år)

Eventuella extraavgifter

 

Obs! Beloppen grundas på uppgifter för läsåret 2014–2015. Mer information finns i Eurydice-rapporten om studieavgifter och stödsystem i den högre utbildningen i Europa.

Publicerad: Tor, 19/03/2015 - 11:23


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!