Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Školné v európskych krajinách

© fotolia.com - Paty Wingrove
© fotolia.com - Paty Wingrove
Plánujete študovať v zahraničí a chcete vedieť, koľko vás to bude stáť? Pozrite si tento prehľad školného v jednotlivých krajinách:

Krajina

Študenti z krajín EÚ

 Študenti z krajín mimo EÚ

 

Rakúsko

bez poplatkov

727 EUR/semester

Belgicko –
francúzsky hovoriaca komunita

maximálne 835 EUR/rok (v závislosti od príjmu)

ďalšie osobitné poplatky: maximálne päťnásobok registračného poplatku

Belgicko –
nemecky hovoriaca komunita

425 EUR/rok

maximálne 600 EUR/rok

Belgicko –
flámsky hovoriaca komunita

maximálne 620 EUR/rok (v závislosti od príjmu)

ďalšie možné poplatky

Bulharsko

maximálne 793 EUR/rok (v závislosti od študijného programu)

ďalšie možné poplatky

Chorvátsko

prvý rok platí školné štát, v ďalších rokoch sa pohybuje od 657 po 1324 EUR (výšku školného stanovuje inštitúcia)

rovnaké ako pre študentov z krajín EÚ

Cyprus

bakalárske štúdium: školné platí štát;
magisterské štúdium: 5 125 – 10 250 EUR

3 417 EUR/semester

Česká republika

bez poplatkov, ak štúdium prebieha v českom jazyku a študent ho dokončí v štandardnej lehote na ukončenie štúdia

rovnaké ako pre študentov z krajín EÚ

Dánsko

bez poplatkov

ďalšie možné poplatky (výšku stanovuje inštitúcia)

Estónsko

bez poplatkov za podmienky, že študent získa ročne 60 kreditov (ECTS) v estónskom jazyku; inštitúcie môžu spoplatniť chýbajúce kredity

ďalšie možné poplatky

Fínsko

bez poplatkov

ďalšie možné poplatky za magisterské programy v anglickom jazyku

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

150 – 4 000 EUR/rok (v závislosti od inštitúcie)

ďalšie možné poplatky

Francúzsko

bakalárske štúdium: 189,10 EUR/rok;
magisterské štúdium: 261,10 EUR/rok;
plus 213 EUR na náklady na sociálne zabezpečenie

ďalšie možné poplatky

Nemecko

bez poplatkov (v niektorých regiónoch „Länder“ študenti môžu platiť za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia)

bez poplatkov

Grécko

bakalárske štúdium: bez poplatkov
magisterské štúdium: školné stanovuje inštitúcia

rovnaké ako pre študentov z krajín EÚ

Maďarsko

bakalárske štúdium: 740 – 5 150 EUR;
magisterské štúdium: 1 449 – 6 117 EUR;
približne polovicu študijných miest financuje štát (zadarmo) na základe študijných výsledkov

rovnaké ako pre študentov z krajín EÚ

Island

485 EUR/rok

rovnaké ako pre študentov z krajín EÚ

Írsko

bakalárske štúdium: 2 750 – 6 000 EUR;
magisterské štúdium: 4 000 – 30 000 EUR

dvoj- až trojnásobok plného školného pre študentov z krajín EÚ

Taliansko

192 – 1 195 EUR (v závislosti od príjmu/programu/semestra)

rovnaké ako pre študentov z krajín EÚ

Lotyšsko

bakalárske štúdium: 968 – 3 557 EUR/rok;
magisterské štúdium: 818 – 5 333 EUR/rok;
školné stanovuje inštitúcia – približne polovicu miest financuje štát (zadarmo)

bakalárske štúdium: 8 000 – 12 000 EUR;
magisterské štúdium: 4 050 – 15 000 EUR

Lichtenštajnsko

1 400 EUR/rok v prípade štúdia na Lichtenštajnskej univerzite;
ostatné inštitúcie si stanovujú vlastné školné

rovnaké ako pre študentov z krajín EÚ

Litva

bakalárske štúdium: 934 – 5 241 EUR/rok; magisterské štúdium: 2 108 – 6 227 EUR/rok;
približne polovicu miest financuje štát (zadarmo)

ďalšie možné poplatky (výšku stanovuje inštitúcia)

Luxembursko

bakalárske štúdium: 400 – 800 EUR/rok;
magisterské štúdium: väčšina programov – 400 EUR/rok, ale niektoré programy v oblasti podnikania môžu stáť až 17 500 EUR

rovnaké ako pre študentov z krajín EÚ

Malta

bakalárske štúdium: bez poplatkov
magisterské štúdium: 400 EUR/rok

ďalšie možné poplatky

Holandsko

1 906 EUR/rok

ďalšie možné poplatky (výšku stanovuje inštitúcia)

Nórsko

bez poplatkov

bez poplatkov

Poľsko

41 EUR/semester

ďalšie možné poplatky (výšku stanovuje inštitúcia)

Portugalsko

631 – 1 066 EUR/rok

ďalšie možné poplatky

Rumunsko

bakalárske štúdium: 583 – 6 728 EUR/rok;
magisterské štúdium: 525 – 2 819 EUR/rok (v závislosti od študijného odboru)

ďalšie možné poplatky

Slovensko

10 – 100 EUR/rok, ak študent program dokončí v štandardnej lehote na ukončenie štúdia

2 000 – 10 000 EUR/rok

Slovinsko

bakalárske štúdium: 1 210 – 8 188 EUR/rok;
magisterské štúdium: 2 200 – 15 659 EUR/rok;
väčšinu miest financuje štát (zadarmo)

rovnaké ako pre študentov z krajín EÚ

Španielsko

bakalárske štúdium: 713 – 2 011 EUR/rok;
magisterské štúdium: 1 060 – 3 952 EUR/rok;
(v závislosti od programu/študijných výsledkov/príjmu)

ďalšie možné poplatky

Švédsko

bez poplatkov

ďalšie možné poplatky (výšku stanovuje inštitúcia)

Turecko

bakalárske štúdium: bez poplatkov
magisterské štúdium: 90 – 211 EUR/rok;
možné ďalšie poplatky

 

ďalšie možné poplatky

Spojené kráľovstvo – Anglicko

bakalárske štúdium: 10 742 – 11 377 EUR/rok;
magisterské štúdium: výška školného je rôzna (v priemere 5 051 EUR/rok)

ďalšie možné poplatky

Spojené kráľovstvo – Škótsko

bakalárske štúdium (pre Škótov a iných študentov z krajín EÚ mimo Spojeného kráľovstva): bez poplatkov
magisterské štúdium: výška školného je rôzna (v priemere 5 051 EUR/rok)

ďalšie možné poplatky (výšku stanovuje inštitúcia)

Spojené kráľovstvo – Wales

bakalárske štúdium: maximálne 11 377 EUR/rok;
magisterské štúdium: výška školného je rôzna (v priemere 5 051 EUR/rok)

ďalšie možné poplatky

Spojené kráľovstvo – Severné Írsko

bakalárske štúdium: maximálne 4 655 EUR/rok; magisterské štúdium: výška školného je rôzna (v priemere 5 051 EUR/rok)

ďalšie možné poplatky

 

Poznámka: tieto informácie sa zakladajú na údajoch z akademického roka 2014/2015. Podrobnejšie informácie a porovnanie medzi jednotlivými krajinami nájdete v správe Eurydice týkajúcej sa vnútroštátneho školného a podporných systémov v európskom vysokoškolskom vzdelávaní.

Dátum uverejnenia: štv., 19/03/2015 - 11:20


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!