Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Školné v Evropě

© fotolia.com - Paty Wingrove
© fotolia.com - Paty Wingrove
Uvažuješ o studiu v zahraničí a chceš vědět, na kolik peněz tě to asi vyjde? Podívej se na náš přehled školného v jednotlivých zemích:

Země

Studenti z EU

Studenti ze zemí mimo EU

 

Rakousko

není školné

727 eur na semestr

Belgie
francouzsky mluvící část

maximálně 835 eur za rok (a záleží na příjmu)

dodatečné specifické poplatky: maximálně pětkrát tolik co registrační poplatek

Belgie
německy mluvící část

425 eur na rok

maximálně 600 eur na rok

Belgie
vlámsky mluvící část

maximálně 620 eur za rok (a záleží na příjmu)

možné dodatečné poplatky

Bulharsko

maximálně 793 eur na rok (záleží na oboru)

možné dodatečné poplatky

Chorvatsko

první rok platí školné stát, poté 657 až 1 324 eur (určuje daná instituce)

stejné jako pro studenty EU

Kypr

bakalářské studium školné platí stát
magisterské studium 5 125 až 10 250 eur

3 417 eur na semestr

Česká republika

pokud je studium ukončeno v řádné době a realizuje se v češtině, školné se neplatí

stejné jako pro studenty EU

Dánsko

není školné

možné dodatečné poplatky (určuje daná instituce)

Estonsko

bez školného, pokud je 60 kreditů ECTS za rok splněno v estonštině, za zbývající kredity mohou instituce školné uložit

možné dodatečné poplatky

Finsko

není školné

možné dodatečné poplatky za magisterské programy v angličtině

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

150 až 4 000 eur na rok (záleží na instituci)

možné dodatečné poplatky

Francie

bakalářské studium 189,10 eur na rok
magisterské studium 261,10 eur na rok
plus 213 eur (náklady na sociální pojištění)

možné dodatečné poplatky

Německo

není školné (některé spolkové země ukládají studentům poplatky, pokud překročí řádnou dobu studia)

není školné

Řecko

bakalářské studium není školné
magisterské studium školné určují samotné instituce

stejné jako pro studenty EU

Maďarsko

bakalářské studium 740 až 5 150 eur
magisterské studium 1 449 až 6 117 eur
asi polovinu zařízení financuje stát (není na nich školné), na základě studijních výsledků

stejné jako pro studenty EU

Island

425 eur na rok

stejné jako pro studenty EU

Irsko

bakalářské studium 2 750 až 6 000 eur
magisterské studium 4 000 až 30 000 eur

dva až třikrát tolik co plná výše školného pro studenty EU

Itálie

192 až 1 195 eur (záleží na příjmu a oboru či cyklu studia)

stejné jako pro studenty EU

Lotyšsko

bakalářské studium 968 až 3 557 eur na rok
magisterské studium 818 až 5 333 eur na rok
určuje instituce, přičemž asi polovinu zařízení financuje stát (není na nich školné)

bakalářské studium 8 000 až 12 000 eur
magisterské studium 4 050 až 15 000 eur

Lichtenštejnsko

1 400 na rok na Lichtenštejnské univerzitě
ostatní zařízení určují školné samy

stejné jako pro studenty EU

Litva

bakalářské studium 934 až 5 241 eur na rok magisterské studium 2 108 až 6 227 eur na rok
asi polovinu zařízení financuje stát (není na nich školné)

možné dodatečné poplatky (určují dané instituce)

Lucembursko

bakalářské studium 400 až 800 eur na rok
magisterské studium většinou 400 eur za rok, ale některé podnikatelské obory až 17 500 eur

stejné jako pro studenty EU

Malta

bakalářské studium není školné
magisterské studium 400 eur na rok

možné dodatečné poplatky

Nizozemsko

1 906 eur na rok

možné dodatečné poplatky (určuje daná instituce)

Norsko

není školné

není školné

Polsko

41 eur na cyklus studia

možné dodatečné poplatky (určuje daná instituce)

Portugalsko

631 až 1 066 eur na rok

možné dodatečné poplatky

Rumunsko

bakalářské studium 583 až 6 728 eur na rok
magisterské studium 525 až 2 819 na rok (záleží na oboru)

možné dodatečné poplatky

Slovensko

10 až 100 eur na rok, pokud je studium dokončeno v řádné době

2 000 až 10 000 eur na rok

Slovinsko

bakalářské studium 1 210 až 8 188 eur na rok
magisterské studium 2 200 až 15  659 eur na rok
většinu zařízení financuje stát (není na nich školné)

stejné jako pro studenty EU

Španělsko

bakalářské studium 713 až 2 011 eur na rok
magisterské studium 1 060 až 3 952 eur na rok
(záleží na oboru/výsledcích/příjmu)

možné dodatečné poplatky

Švédsko

není školné

možné dodatečné poplatky (určuje daná instituce)

Turecko

bakalářské studium není školné
magisterské studium 90 až 211 eur na rok
možné dodatečné poplatky

 

možné dodatečné poplatky

Spojené království Anglie

bakalářské studium 10 742 až 11 377 eur na rok
magisterské studium různé (v průměru 5 051 na rok)

možné dodatečné poplatky

Spojené království Skotsko

bakalářské studium (pro Skoty a ostatní studenty z EU mimo Spojené království) není školné
magisterské studium různé (v průměru 5 051 na rok)

možné dodatečné poplatky (určuje daná instituce)

Spojené království Wales

bakalářské studium maximálně 11 377 eur na rok
magisterské studium různé (v průměru 5 051 na rok)

možné dodatečné poplatky

Spojené království Severní Irsko

bakalářské studium maximálně 4 655 eur na rok magisterské studium různé (v průměru 5 051 na rok)

možné dodatečné poplatky

 

Pozn.: uvedené částky vycházejí z údajů platných pro akademický rok 2014/15. Podrobnější informace a možnost přesnějšího srovnání mezi jednotlivými zeměmi nabízí zpráva sítě Eurydice, v části věnované školnému a systémům podpory na vysokoškolských zařízeních v jednotlivých členských státech.

Zveřejněno: čt, 19/03/2015 - 10:39


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz