Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Такси за обучение в Европа

© fotolia.com - Paty Wingrove
© fotolia.com - Paty Wingrove
Планирате да учите в чужбина и искате да знаете колко пари ще са ви необходими? Разгледайте този обзор, посветен на таксите за обучение в отделните страни:

Държава

Студенти от ЕС

 Студенти от страни извън ЕС

 

Австрия

Няма такси

727 евро на семестър

Белгия —
френскоговоряща общност

Максимум 835 евро на година (в зависимост от доходите)

Специални допълнителни такси: максимум пет пъти таксата за регистрация

Белгия —
германскоговоряща общност

425 евро на година

Максимум 600 евро на година

Белгия —
фламандскоговоряща общност

Максимум 620 евро на година (в зависимост от доходите)

Възможни са допълнителни такси

България

Максимум 793 евро на година (в зависимост от програмата на обучение)

Възможни са допълнителни такси

Хърватия

Първата година таксите се плащат от държавата, а след това са между 657 и 1324 евро (определят се от учебното заведение)

Същото важи за студентите от ЕС

Кипър

За бакалаври: таксите се плащат от държавата;
За магистри: между 5125 и 10 250 евро

3417 евро на семестър

Чешка република

Няма такси, ако учебната програма бъде завършена в рамките на нормалните срокове и на чешки език

Същото важи за студентите от ЕС

Дания

Няма такси

Възможни са допълнителни такси (определят се от учебното заведение)

Естония

Няма такси, ако от курсове по естонски са натрупани 60 кредита на година; учебните заведения могат да налагат такси за липсващи кредити

Възможни са допълнителни такси

Финландия

Няма такси

Възможни са допълнителни такси за магистърски програми на английски език

Бивша югославска република Македония

Между 150 и 4000 евро на година (в зависимост от учебното заведение)

Възможни са допълнителни такси

Франция

За бакалаври: 189,10 евро на година;
За магистри: 261,10 евро на година;
плюс социално осигуряване в размер на 213 евро

Възможни са допълнителни такси

Германия

Няма такси (в някои провинции (региони), може да се наложи студентите да плащат, ако продължителността на следването им надхвърли обичайния период)

Няма такси

Гърция

За бакалаври: няма такси;
За магистри: таксите се определят от учебните заведения

Същото важи за студентите от ЕС

Унгария

За бакалаври: Между 740 и 5150 евро;
За магистри: Между 1449 и 6117 евро;
около половината места са финансирани от държавата (безплатни), като това зависи от резултатите на студента

Същото важи за студентите от ЕС

Исландия

485 евро на година

Същото важи за студентите от ЕС

Ирландия

За бакалаври: Между 2750 и 6000 евро;
За магистри: Между 4000 и 30 000 евро

Два или три пъти пълните такси за студенти от ЕС

Италия

Между 192 и 1195 евро (в зависимост от доходите/програмата/цикъла)

Същото важи за студентите от ЕС

Латвия

За бакалаври: Между 968 и 3557 евро на година;
За магистри: Между 818 и 5333 евро на година;
определят се от учебното заведение — около половината от местата са финансирани от държавата (безплатни)

За бакалаври: Между 8000 и 12 000 евро
За магистри: Между 4050 и 15 000 евро

Лихтенщайн

1400 евро на година в университета на Лихтенщайн;
другите учебни заведения определят свои такси

Същото важи за студентите от ЕС

Литва

За бакалаври: Между 934 и 5241 евро на година; За магистри: Между 2108 и 6227 евро на година;
около половината от местата са финансирани от държавата (безплатни)

Възможни са допълнителни такси (определят се от учебното заведение)

Люксембург

За бакалаври: Между 400 и 800 евро на година;
За магистри: в повечето случаи — 400 евро на година, но за някои бизнес програми достигат до 17 500 евро

Същото важи за студентите от ЕС

Малта

За бакалаври: няма такси;
За магистри: 400 евро на година

Възможни са допълнителни такси

Нидерландия

1906 евро на година

Възможни са допълнителни такси (определят се от учебното заведение)

Норвегия

Няма такси

Няма такси

Полша

41 евро на цикъл

Възможни са допълнителни такси (определят се от учебното заведение)

Португалия

Между 631 и 1066 евро на година

Възможни са допълнителни такси

Румъния

За бакалаври: Между 583 и 6728 евро на година;
За магистри: Между 525 и 2819 евро на година (в зависимост от специалността)

Възможни са допълнителни такси

Словакия

Между 10 и 100 евро на година, ако програмата бъде завършена в обичайния срок

Между 2000 и 10 000 евро на година

Словения

За бакалаври: Между 1210 и 8188 евро на година;
За магистри: Между 2200 и 15 659 евро на година;
повечето места са финансирани от държавата (безплатни)

Същото важи за студентите от ЕС

Испания

За бакалаври: Между 713 и 2011 евро;
За магистри: Между 1060 и 3952 евро;
(в зависимост от програмата/резултатите/доходите)

Възможни са допълнителни такси

Швеция

Няма такси

Възможни са допълнителни такси (определят се от учебното заведение)

Турция

За бакалаври: няма такси;
За магистри: Между 90 и 211 евро на година;
възможни са допълнителни такси

 

Възможни са допълнителни такси

Обединено кралство — Англия

За бакалаври: Между 10 742 и 11 377 евро на година;
За магистри: варират (средно 5051 евро на година)

Възможни са допълнителни такси

Обединено кралство — Шотландия

За бакалаври (за шотландци и студенти от страни от ЕС с изключение на Обединеното кралство) няма такси;
За магистри: варират (средно 5051 евро на година)

Възможни са допълнителни такси (определят се от учебното заведение)

Обединено кралство — Уелс

За бакалаври: максимум 11 377 евро на година;
За магистри: варират (средно 5051 евро на година)

Възможни са допълнителни такси

Обединено кралство — Северна Ирландия

За бакалаври: максимум 4655 евро на година; За магистри: варират (средно 5051 евро на година)

Възможни са допълнителни такси

 

Забележка: посочените суми важат за 2014-2015 академична година. За по-подробна информация и сравнения между страните вижте доклада на мрежата „Евридика“ относно националните такси за студенти и системите за подпомагане в европейското висше образование.

Публикувана на: четв, 19/03/2015 - 10:38


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!