Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Chcete študovať v Európe?

© shutterstock.com - Tom_Wang
© shutterstock.com - Tom_Wang
Urobte si najskôr malý prieskum. Začnite informáciami na vybraných webových lokalitách, ktoré vám pomôžu s výberom krajiny, univerzity, programu a dostupných štipendií.

Štúdium v Európe

 Na tejto webovej lokalite nájdete prehľad univerzít a vysokých škôl, školného, bakalárskych a magisterských štúdií v každej európskej krajine. Keďže štúdium v zahraničí si vyžaduje aj isté rozpočtové plánovanie, krajiny si môžete porovnať na základe školného, ktoré musia zaplatiť študenti EÚ a študenti z krajín mimo Únie.

 

Študijné portály

 Cieľom tejto platformy je sprehľadniť príležitosti na štúdium v Európe i vo svete. V databáze tisícov programov môžete vyhľadávať bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdiá podľa študijného odboru, o ktorý máte záujem. Vyhľadávanie je možné aj podľa krajiny, ak chcete zistiť, aké študijné programy ponúka vo vašej oblasti záujmu.

 

U-Multirank

 Ešte ste sa nerozhodli, kde chcete študovať? Táto webová lokalita vám pomôže nájsť univerzitu podľa vašich želaní: porovnajte si univerzity napr. podľa výdavkov na výskum, medzinárodného zamerania a veľkosti alebo si naštudujte informácie o profile univerzity, na ktorej by ste chceli študovať. Prípadne si pozrite, aké hodnotenia získala vaša potenciálna univerzita v rôznych kritériách v niektorom z pripravených rebríčkov.

  

Prečítajte si, ako podať žiadosť o štúdium v Európe a ako si vybrať vhodný kurz na portáli Európskej komisie nazvanom Štúdium v Európe. Informácie o vízových povinnostiach a dokumentoch potrebných na vstup do vami vybranej krajiny nájdete na imigračnom portáli EÚ.

 

Štúdium v zahraničí je skvelou skúsenosťou, ktorá vás nemusí pripraviť o všetky vaše úspory. Zistite si, aké štipendiá sú v ponuke pre váš študijný odbor a možno vám vaše školné preplatia čiastočne alebo úplne. Potom už stačí len zbaliť si kufre!

Dátum uverejnenia: str., 18/03/2015 - 17:09


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!