Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

ERASMUS – studia za granicą – przygoda życia

A picture
© fotolia.com - goodluz
Oprócz korzyści edukacyjnych, kulturowych i osobistych, wymiana studencka w ramach programu ERASMUS może sprawić, że Twoja przyszła kariera zawodowa nabierze rozpędu.

Dzięki unijnemu programowi ERASMUS możesz wyjechać na studia na okres od 3 do 12 miesięcy do jednej z ponad 4 000 uczelni w ponad 30 uczestniczących państwach europejskich.

Możesz zwrócić się o stypendium ERASMUSA, które pozwoli Ci na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju. Stypendysta ERASMUSA jest również zwolniony z wszelkich opłat za studia w zagranicznej uczelni.

 

Do jakich krajów można wyjechać?

Do wszystkich krajów Unii Europejskiej, a także do Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji, Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

 

Kto może skorzystać z wyjazdów studenckich ERASMUSA?

O wyjazd w ramach Erasmusa mogą się ubiegać:

 

Od czego zacząć?

  • skontaktuj się z biurem ds. współpracy międzynarodowej/biurem ds. programu ERASMUS na Twojej uczelni, by uzyskać informacje na temat możliwości wyjazdu, procedury wyboru stypendystów i wsparcia finansowego.
  • zapoznaj się z Kartą Studenta ERASMUSA, która określa Twoje prawa i obowiązki podczas studiów za granicą.

 

„Z pewnością był to najlepszy rok moich czasów studenckich. Miałem okazję skorzystać z możliwości niedostępnych na mojej uczelni, poznałem też wielu wspaniałych ludzi. Dzięki programowi ERASMUS odkryłem nową wizję świata, wykraczającą poza mój kraj, a nawet Europę.”

Tomás Sánchez López z Hiszpanii spędził ostatni rok studiów magisterskich w Finlandii w roku 2002.

 

Podczas wymiany studenckiej

Uczęszczanie na zajęcia i poznawanie innego systemu uniwersyteckiego zajmie Ci sporo czasu, ale zapoznawanie się z innymi studentami Erasmusa i odkrywanie innej kultury to również ważny element całego przedsięwzięcia. Pomoże Ci w tym ERASMUS Student Network: wystarczy, że skontaktujesz się z jej lokalną sekcją i sprawdzisz program przygotowany dla zagranicznych studentów.

 

Pod koniec wymiany studenckiej

Na zakończenie wymiany studenckiej uczelnia przyjmująca wystawia Tobie i uczelni macierzystej wykaz zaliczeń potwierdzający, że spełniłeś wymogi porozumienia o programie zajęć i zaświadczający o uzyskanych wynikach.

Uczelnia macierzysta musi w pełni uznać okres studiów za granicą na podstawie zaliczenia zajęć przewidzianych w porozumieniu o programie zajęć przy pomocy punktów ECTS.