Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Studer i utlandet gjennom ERASMUS – en opplevelse for livet

A picture
© fotolia.com - goodluz
Ved siden av det du får ut av ERASMUS-oppholdet når det gjelder utdanning, kultur og sosiale opplevelser, kan det også tjene din fremtidige karriere på sikt.

Med EUs ERASMUS-ordning kan du studere i 3 til 12 måneder ved ett av over 4000 universiteter i mer enn 30 deltakende europeiske land.

Du søke om ERASMUS-stipend for hjelp til reise- og levekostnader, og du trenger ikke å betale noen typer avgifter ved vertsuniversitetet.

 

Hvilke land har ERASMUS?

Alle EU-landene pluss Island, Liechtenstein, Norge, Tyrkia, Kroatia og Makedonia.

 

Hvem kan søke?

Søkerne må oppfylle følgende krav:

  • være registrert student ved ett av ERASMUS-universitetene
  • ha fullført minst første studieår ved et studie som leder fram til en godkjent grad

 

Hvordan kommer du i gang?

  • Ta kontakt med din universitetets internasjonale kontor og/eller ERASMUS-kontoret for mer informasjon om aktuelle muligheter, utvelgelsesprosess og økonomisk støtte.
  • Se ERASMUS-studentbrevet for rettigheter og plikter som gjelder for perioden din i utlandet.

 

«Det var helt klart det beste året under studiene. Jeg utnyttet meg av nye muligheter som ikke fantes tilgjengelig på universitetet mitt hjemme, i tillegg til at jeg fikk mange gode venner. ERASMUS-året ga meg et nytt syn på verden som strekker seg utover mitt eget hjemland og til og med utover Europa.»

Tomás Sánchez López fra Spania tilbrakte det siste året av mastergraden sin i Finland i 2002.

 

ERASMUS-året

Å gå på forelesninger og bli kjent med et annet universitetssystem er en viktig del av oppholdet ditt i utlandet, men å møte andre ERASMUS-studenter og få et innblikk i en annen kultur er også en del av pakken. ERASMUS-studentnettverket kan hjelpe deg i gang med dette. Du finner bare en avdeling i nærheten av deg og ser hva de har planlagt.

 

Mot slutten

På slutten av perioden din i utlandet må du og universitetet ditt hjemme få en karakterutskrift som bekrefter at du har oppfylt læreplanen samt tilhørende resultater.

Universitet ditt hjemme skal godkjenne aktivitetene du har utført i henhold til læreplanen ved hjelp av ECTS-poeng.