Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus – životná skúsenosť

A picture
© fotolia.com - goodluz
Erasmus vás neobohatí len po osobnej a profesionálnej stránke – môže to byť ten rozhodujúci stimulu vo vašej kariére.

 V rámci programu Erasmus môžete študovať 3 až 12 mesiacov na jednej z viac ako 4 000 univerzít v 30 krajinách Európy.

Požiadajte o štipendium Erasmus, z ktorého budete môcť financovať svoje cestovné a životné náklady a vďaka ktorému nebudete musieť platiť žiadne poplatky na hostiteľskej univerzite.

 

Ktoré krajiny poskytujú štipendiá Erasmus?

Všetky krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko, Chorvátsko a bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

 

Kto môže požiadať o štipendium?

Uchádzač

 

Kde začať

  • Obráťte sa na oddelenie medzinárodných vzťahov svojej vysokej školy, ktoré vám poskytne informácie o konkrétnych možnostiach, výberovom konaní a finančnej pomoci.
  • Oboznámte sa so študentskou chartou Erasmus, v ktorej sú uvedené vaše práva a povinnosti počas pobytu v zahraničí.

 

„Bol to jednoznačne najlepší rok môjho univerzitného života – mohol som využiť nové príležitosti, ktoré nie sú dostupné na mojej domovskej škole, a získal som mnoho nových priateľov.  Erasmus mi poskytol nový pohľad na svet, ktorý presahuje obzor mojej domovskej krajiny a dokonca aj Európy.“

Tomás Sánchez López strávil v roku 2002 posledný rok svojho magisterského štúdia vo Fínsku.

 

Počas študijného pobytu Erasmus

Chodenie na prednášky a oboznámenie sa s odlišným univerzitným systémom zaberie väčšinu vašich dní. Určite však budete mať čas aj na to, aby ste sa zoznámili s inými zahraničnými študentmi a miestnou kultúrou. Študentská sieť Erasmus vám v tomto môže pomôcť. Stačí, ak vyhľadáte jej miestnu pobočku.

 

Na konci pobytu

Na konci štúdia v zahraničí vám vaša hostiteľská inštitúcia vydá potvrdenie o absolvovaných predmetoch a výsledkoch. Toto potvrdenie slúži zároveň ako dôkaz, že ste dodržali dohodu o vzdelávaní.

Vaša domovská inštitúcia by mala uznať všetky potvrdené študijné predmety, ktoré boli hodnotené pomocou kreditového systému ECTS.