Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Studujte v zahraničí s programem ERASMUS – získejte zkušenost na celý život

A picture
© fotolia.com - goodluz
Vedle vzdělávacího, kulturního a osobního přínosu může studijní pobyt ERASMUS odstartovat vaši kariéru.

Díky programu Evropské unie, který nese název ERASMUS, můžete studovat po dobu 3 až 12 měsíců na jedné z 4 000 vysokých škol ve více než 30 zúčastněných evropských zemích.

Můžete požádat o stipendium ERASMUS, které pokryje vaše cestovní a životní náklady, a navíc nebudete muset na hostitelské univerzitě platit školné.

 

Které země ERASMUS nabízejí?

Jsou to všechny státy EU, dále pak Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie.

 

Kdo se může přihlásit?

Přihlásit se můžete, jestliže:

 

Kde začít?

  • Obraťte se na oddělení pro zahraniční styky na vaší univerzitě, popř. na kancelář programu ERASMUS, kde vám podají informace o konkrétních příležitostech, výběrovém řízení a finanční podpoře.
  • Přečtěte si Chartu studenta programu ERASMUS, která stanoví vaše práva a povinnosti během studijního pobytu v zahraničí.

 

„Považuji to za nejlepší rok svého vysokoškolského studia. Měl jsem možnost navštěvovat kurzy, které nebyly na mé škole k dispozici . Zároveň jsem získal spoustu dobrých přátel. Studijní pobyt ERASMUS mi nabídl nový pohled na svět, který existuje za hranicemi mé země i Evropy.“

Tomás Sánchez López ze Španělska strávil poslední rok svého magisterského studia (2002) na univerzitě ve Finsku.

 

Během studijního pobytu ERASMUS

Chodit na přednášky a poznat odlišný systém vysokoškolského vzdělávání je bezpochyby jedním z velkých přínosů vašeho zahraničního pobytu. Neméně přitažlivou součástí je však i možnost potkat se s dalšími studenty programu ERASMUS a ponořit se do kultury jiné země. Síť studentů programu ERASMUS vám s tím může pomoci. Zjistěte si, kde má ve vašem okolí sídlo, a podívejte, jaké akce plánují.

 

Na závěr

Na konci vašeho zahraničního pobytu musí hostitelská instituce dát vám a vaší vysoké škole přepis studijních záznamů, které slouží jako důkaz, že jste dodrželi studijní smlouvu, a v němž jsou uvedeny vaše studijní výsledky.

Vaše vysoká škola pak musí prostřednictvím kreditů ECTS plně akademicky uznat, že jste absolvovali kurzy, semináře a přednášky uvedené ve studijní smlouvě.