Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Programmiga ERASMUS välismaale õppima - kogemus kogu eluks

A picture
© fotolia.com - goodluz
Lisaks hariduse ja kultuurialastele ning isiklikele eelistele võib ERASMUSe aasta anda tõuke ka sinu tulevasele karjäärile.

ELi programmi ERASMUS raames võid õppida 3–12 kuud mõnes välismaa ülikoolis. Programmis osaleb üle 4000 ülikooli rohkem kui 30 Euroopa riigist.

Reisi- ja elamiskulude katteks võid taotleda ERASMUSe stipendiumit ning sa ei pea vastuvõtvas ülikoolis maksma õppemaksu.

 

Millistes riikides ERASMUS toimib?

Kõikides ELi liikmesriikides ning Islandil, Liechtensteinis, Norras, Türgis, Horvaatias ja endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis.

 

Kes saavad kandideerida?

Kandideerimiseks pead:

  • olema immatrikuleeritud üliõpilane mõnes programmis ERASMUS osalevas kõrgkoolis
  • olema lõpetanud vähemalt esimese õppeaasta tunnustatud kraadi omandamisel.

 

Millest alustada?

  • Võta ühendust oma ülikooli rahvusvahelise ja/või ERASMUSe osakonnaga, et saada teavet konkreetsetest võimalustest, valikumenetlustest ja rahalisest toetusest.
  • Tutvu ERASMUSe üliõpilashartaga, milles sätestatakse sinu õigused ja kohustused välismaal õppides.

 

„See oli minu üliõpilaspõlve parim aasta, mille jooksul ma sain kasutada uusi võimalusi, mis puudusid minu koduülikoolis, ning sain ka palju uusi sõpru. ERASMUSe aasta andis mulle maailmast uue arusaamise, mis ulatub kaugemale minu kodumaast ning ka Euroopast.”

Hispaanlane Tomás Sánchez López’s õppis 2002. aastal magistriprogrammis Soomes..

 

ERASMUSe aasta

Õppetöös osalemine ja erineva ülikoolikorralduse kogemine on hea osa välismaal veedetud ajast, kuid asja juurde kuulub ka tutvumine teiste ERASMUSe üliõpilaste ning erineva kultuuriga. ERASMUSe üliõpilasvõrgustik saab sind aidata, leia vaid kohalik osakond oma elukoha lähedal ning uuri, mis neil kavas on.

 

Lõpuks

Välismaal õpitud perioodi lõpus peab sind vastu võtnud õppeasustus andma sulle ja sinu koduülikoolile väljavõtte, milles kinnitatakse, et sa täitsid õppelepingut, ning näidatakse ära sinu tulemused.

Sinu koduülikool peab tunnustama asjaolu, et sa täitsid oma õppelepingu kohustusi ning määrama ECTSi punktid.