Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Следване в чужбина с „Еразъм“ – едно неповторимо преживяване

A picture
© fotolia.com - goodluz
Освен образователни, културни и личностни ползи, обменът „Еразъм “ определено може да бъде плюс за вашата бъдеща кариера.

Чрез програмата на ЕС „Еразъм“ можете да следвате от 3 до 12 месеца в един от над 4000 университета в над 30 участващи европейски страни.

За да покриете по-лесно разходите си за пътуването и издръжката, можете да кандидатствате за стипендия и освен това не трябва да заплащате такса в приемащия университет.

 

В кои страни се предлага обмен „Еразъм“?

Във всички страни от ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Хърватия и Бивша югославска република Македония.

 

Кой може да кандидатства?

За да кандидатствате трябва:

 

Откъде да започнете?

  • Свържете се с международния отдел и/или отдела „Еразъм“ във вашия университет, за да получите информация за конкретни възможности, процедурата за подбор и финансовата помощ.
  • Прочетете Хартата на студентите „Еразъм“, посочваща вашите права и задължения по време на престоя ви в чужбина.

 

„Несъмнено това беше най-хубавата година от моето следване. Можах да се възползвам от възможности, които не съществуваха в моя първоначален университет, както и да завържа много добри приятелства. Благодарение на престоя ми по „Еразъм“ придобих нова визия за света, която излиза извън границите на родната ми страна и дори и на Европа.

През 2002 г. Томас Санчез Лопез от Испания прекарва последната година от своята магистратура във Финландия.

 

По време на вашия престой „Еразъм“

Посещението на лекции и опознаването на чужда университетска система са важна част от престоя ви в чужбина, но срещата с другите студенти по „Еразъм“ и потапянето в друга култура също са част от него. Мрежата на студентите „Еразъм“ може да ви помогне за това. Просто намерете тяхно бюро, близо до вас и проверете какви дейности са планирали.

 

В края

В края на престоя ви в чужбина приемащата институция трябва да даде на вас и на институцията, от която сте дошли, академична справка, удостоверяваща, че сте изпълнили споразумението за обучение и посочваща вашите оценки.

Вашето първоначално учебно заведение трябва да признае изцяло извършените от вас дейности в рамките на споразумението за обучение, използвайки ECTS кредити.

Публикувана на: вт, 23/04/2013 - 14:36


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!