Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Ako fungujú európske vzdelávacie systémy

A picture
© fotolia.com - Robert Kneschke
Chcete vedieť, ako fungujú školy a univerzity v iných krajinách?

Všeobecné základné a stredné vzdelávanie

Väčšina európskych detí strávi v škole minimálne 9 až 10 rokov. V Európe existujú medzi jednotlivými krajinami určité rozdiely – líši sa napríklad dĺžka povinnej školskej dochádzky alebo vek, v ktorom deti nastupujú do prvého ročníka.

Európske vzdelávacie systémy majú všeobecné zameranie a široký rozsah. Ich cieľom je poskytnúť žiakom základné vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať v budúcnosti. Hoci každá krajina EÚ zodpovedá za svoj vlastný vzdelávací systém a učebné osnovy, Európska komisia podporuje vnútroštátne opatrenia zamerané na zlepšenie kvality.

 

Vysoké školy a univerzity

V Európe existuje približne 4 000 inštitúcií vyššieho vzdelávania, ktoré navštevuje viac ako 19 miliónov študentov a ktoré zamestnávajú 1,5 milióna osôb. Každý rok sa európske univerzity umiestňujú v prvej stovke najlepších škôl na svete. Toto kvalitné vzdelávanie je dostupné pre všetkých, keďže školné je vo všeobecnosti finančne viac než prijateľné.

Vďaka možnosti prenosu kreditov, uznávaniu kvalifikácií a medzinárodným výskumným príležitostiam sú štúdium a práca v zahraničí oveľa dostupnejšie ako v minulosti.

 

Odborné vzdelávanie a príprava

Tento typ vzdelávania vám poskytne zručnosti, ktoré vám pomôžu obstáť na globálnom trhu práce. Odborné vzdelávanie je väčšinou zamerané na konkrétne zamestnanie a kombinuje v sebe teoretické štúdium s nadobúdaním praktických skúseností. Môže sa uskutočňovať na strednej, nadstavbovej alebo vyššej úrovni, ale nie je rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním.

 

Podľa posledných údajov Eurostatu študuje v Európe v súčasnosti viac ako 93 miliónov ľudí – od žiakov základných škôl až po študentov postgraduálnych programov.