Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Kā darbojas Eiropas izglītības sistēmas

A picture
© fotolia.com - Robert Kneschke
Interesē, kā darbojas citu valstu skolas un universitātes?

Vispārējā izglītība

Lielākā daļa Eiropas skolēnu skolā pavada vismaz 9 vai 10 gadus. Obligātās izglītības ilgums dažādās valstīs atšķiras, tāpat kā skolas gaitu sākšanas vecums, kaut gan parasti skolā sāk iet no 5-6 gadiem.

Eiropas valstu sistēmām ir tendence būt plašām un vispārīgām, dodot skolēniem pamatzināšanas un prasmes, kas tiem būs vajadzīgas nākotnē. Katra ES dalībvalsts pati atbild par savu sistēmu un par mācību vielu, savukārt Eiropas Komisija atbalsta viņu centienus uzlabot kvalitāti.

 

Augstākā izglītība

Eiropā ir ap 4000 augstākās izglītības iestāžu, vairāk nekā 19 miljoni studentu un 1,5 miljoni darbinieku. Gadu no gada Eiropas universitātes ir pamanāmas 100 pasaules labāko universitāšu vidū. Toties mācību maksa kopumā ir ļoti mērena.

Pateicoties kursa darbu, kvalifikāciju un pētniecības iespēju vieglai pārnesamībai starp Eiropas universitātēm, nekad nav bijis vieglāk kā tagad mācīties ārzemēs vai dabūt darbu citā valstī atbilstoši iegūtajam augstskolas diplomam.

 

Profesionālā izglītība

Tā tev dod prasmes, kas nepieciešamas, lai tu spētu konkurēt mūsdienu globālajā darba tirgū. Tāda mācekļa stila izglītība bieži ir saistīta ar konkrētu arodu vai karjeru, un tā piedāvā praktiskā darba pieredzi savienojumā ar teorētiskām nodarbībām. To var iegūt vidējās, pēcvidusskolas vai tālākizglītības līmenī, bet tā nav pielīdzināma augstākajai izglītībai.

 

Saskaņā ar jaunākajiem Eurostat datiem visos izglītības līmeņos, no pamatizglītības līdz pēcdiploma studijām, mācās 93 miljoni skolēnu un studentu.