Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Sådan fungerer de europæiske uddannelsessystemer

A picture
© fotolia.com - Robert Kneschke
Vil du gerne vide, hvordan skoler og universitet fungerer i andre lande?

Grundskole- eller ungdomsuddannelse

De fleste europæere går mindst 9 eller 10 år i skole. Undervisningspligtens længde er forskellig fra land til land. Det er også forskelligt, hvornår børn begynder i skolen – det mest almindelige er i 5- til 6-årsalderen. De europæiske skolesystemer søger at være brede og generelle og give eleverne den grundlæggende viden og de færdigheder, de skal bruge senere i livet. Selv om de enkelte EU-lande er ansvarlige for deres egne systemer, og hvad der bliver undervist i, støtter Kommissionen landenes bestræbelser for at forbedre kvaliteten.

 

Højere uddannelser

Der er 4 000 højere uddannelsesinstitutioner i Europa med over 19 millioner studerende og 1,5 millioner ansatte. År efter år placerer europæiske universiteter sig flot mellem de 100 bedste i verden. Alligevel er undervisningsafgifterne generelt meget rimelige. Det er let at overføre meritter, kvalifikationer og forskningsmuligheder mellem europæiske universiteter. Derfor er det nu nemmere end nogensinde at læse i udlandet eller at bruge sin eksamen til at arbejde i et andet land.

 

Erhvervsuddannelse

Erhvervsuddannelse giver dig de færdigheder, du skal bruge på vore dages globale jobmarked. Der findes lærlingeuddannelser for specifikke fag eller karrierer, som kombinerer praktisk erhvervserfaring med teoretisk undervisning. Det kan foregå på gymnasieniveau eller som videregående uddannelse, men svarer ikke til højere uddannelse.

 

De seneste tal fra Eurostat siger, at der 93 millioner elever og studerende på alle trin i uddannelsessystemet, lige fra grundskolen til studerende på kandidatniveau eller derover.