Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Europos švietimo sistemos

A picture
© fotolia.com - Robert Kneschke
Norėtumėte daugiau sužinoti apie kitų šalių mokyklas ir universitetus?

Mokyklinis ugdymas

Dauguma Europos mokinių mokykloje praleidžia bent 9 arba 10 metų. Privalomo mokslo trukmė įvairiose šalyse skiriasi, nevienodas ir amžius, nuo kurio vaikai pradeda lankyti mokyklą. Dažniausiai šis amžius – 5–6 metai.

Europos švietimo sistemų tikslas – suteikti įvairiapusį bendrąjį išsilavinimą, kad mokiniai įgytų svarbiausias žinias ir gebėjimus, kurių jiems reikės ateityje. Nors kiekviena ES šalis yra atsakinga už savo pačios sistemą ir mokymo turinį, šalių pastangas gerinti kokybę remia Europos Komisija.

 

Aukštasis mokslas

Europoje yra apie 4 000 aukštojo mokslo įstaigų. Jose studijuoja daugiau kaip 19 milijonų studentų ir dirba 1,5 milijono darbuotojų. Jau daug metų Europos universitetai atsiduria 100 geriausių pasaulio universitetų sąrašo pradžioje, o mokesčiai už mokslą daugumoje jų nėra dideli.

Kadangi studijų rezultatus ir įgytus laipsnius dabar lengva perkelti iš vieno universiteto į kitą ir Europos universitetai aktyviau bendradarbiauja mokslinių tyrimų srityje, studijuoti užsienyje arba gavus diplomą vykti dirbti į kitą šalį tapo paprasčiau negu bet kada iki šiol.

 

Profesinis mokymas

Šis mokymas suteikia reikiamų gebėjimų, kad būtumėte konkurencingas šiandienos pasaulinėje darbo rinkoje. Tokio pobūdžio mokymas paprastai susijęs su konkrečia profesija arba sritimi, jame praktinė darbo patirtis derinama su teorinėmis studijomis. Jis gali vykti vidurinio, aukštesniojo mokslo arba tolesnio mokymosi lygmeniu, tačiau nėra lygiavertis aukštajam mokslui.

 

Naujausiais Eurostato duomenimis, visais švietimo sistemos lygmenimis (nuo pradinio mokslo iki aukštesnės pakopos universitetinių studijų) mokosi arba studijuoja daugiau kaip 93 milijonai asmenų.