Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Miten eurooppalaiset koulutusjärjestelmät toimivat

A picture
© fotolia.com - Robert Kneschke
Haluatko tietää lisää siitä, millaisia koulut ja yliopistot ovat muissa EU-maissa?

Kouluopetus

Oppivelvollisuuskoulu kestää useimmissa Euroopan maissa vähintään 9 tai 10 vuotta. Oppivelvollisuuden kesto vaihtelee maittain, ja niin myös koulun aloitusikä. Useimmissa maissa kouluun mennään 5 tai 6 vuoden iässä.

Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tavoitteena on laajapohjainen ja yleissivistävä koulutus, joka antaa oppilaille perustiedot ja -taidot tulevaisuutta varten. Vaikka kukin EU-maa vastaa itse omasta järjestelmästään ja koulutuksen sisällöstä, Euroopan komissio tukee maiden toimia koulutuksen laadun parantamiseksi.

 

Korkea-asteen koulutus

Euroopassa on noin 4 000 korkea-asteen oppilaitosta, joissa on yli 19 miljoonaa opiskelijaa ja 1,5 miljoonaa työntekijää. Eurooppalaiset korkeakoulut pääsevät vuodesta toiseen maailman parhaiden korkeakoulujen listalle. Korkeakoulujen lukukausimaksut ovat kuitenkin yleensä varsin kohtuulliset.

Opintosuoritusten ja tutkintojen siirrettävyys on parantunut ja tutkimusyhteistyö lisääntynyt eurooppalaisten korkeakoulujen välillä, ja ulkomaille opiskelemaan tai työskentelemään lähtö on nyt helpompaa kuin koskaan.

 

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus antaa hyvät valmiudet työmarkkinoilla pärjäämiseen. Ammatillinen koulutus tähtää yleensä tiettyyn ammattiin tai tietylle alalle, ja siinä yhdistyvät teoriaopinnot ja käytännön työharjoittelu. Ammattiopintoja voi suorittaa keskiasteella, keskiasteen jälkeen ja jatkokoulutuksena. Korkeakouluopintoja ne eivät kuitenkaan vastaa.

 

Eurostat-tilastotoimiston tuoreimpien tilastojen mukaan EU:ssa on yli 93 miljoonaa koululaista ja opiskelijaa, kun mukaan lasketaan kaikki koulutustasot peruskoulusta tohtoriopintoihin.