Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Как функционират европейските образователни системи

A picture
© fotolia.com - Robert Kneschke
Искате да научите как работят училищата и университетите в другите страни?

Училищно образование

Повечето ученици в ЕС прекарват поне 9 или 10 години в училище. Продължителността на задължителното образование се различава в отделните страни, както и възрастта, на която децата започват училище, въпреки че обикновено тя е между 5 и 6 години.

Европейските системи се стремят да бъдат широкообхватни и общи и да предават на децата основните знания и умения, които ще са им необходими в бъдеще. Независимо че всяка страна отговаря за своята собствена система и за предметите, които се преподават, усилията на национално ниво за подобряване на качеството на образованието се подкрепят от Европейската комисия.

 

Висше образование

В Европа има около 4000 заведения за висше образование с над 19 млн. студенти и 1,5 млн. служители. Всяка година европейски университети се нареждат сред 100-те най-добри в света. Въпреки това таксите за обучение обикновено са доста разумни.

Благодарение на лесната прехвърляемост на курсове, квалификации и научноизследователски възможности между европейските университети, днес е по-лесно от всякога за студентите да учат в чужбина или да използват своята диплома, за да работят в друга страна.

 

Професионално образование и обучение

Чрез този вид обучение вие получавате уменията, които са ви необходими, за да се конкурирате на все по-глобалния пазар на труда днес. Професионалното обучение обикновено е свързано с определен занаят или професионално развитие и съчетава практически трудов опит и теоретични познания. То може да се провежда на етап средно образование или по-късно, но никога не се равнява на висше образование.

 

По последни данни на Евростат има повече от 93 млн. ученици и студенти на всички нива на образование, от начално до следдипломно обучение.